aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kosmetologia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Dynamiczny rozwój rynku towarów i usług kosmetycznych sprawia, że w ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny kosmetologii.

W trakcie nauki, jako student Kosmetologii zostaniesz przygotowany do wykonywania kosmetycznych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów - kosmetologów i fizjoterapeutów.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie receptury kosmetyków. W programie zajęć przewidziano atrakcyjne kursy chemii kosmetycznej, receptury kosmetycznej, towaroznawstwa i oceny produktów kosmetycznych. Nauczysz się tworzyć własne kosmetyki.

W planie zajęć przewidziano ciekawe zajęcia m.in. na przedmiotach rośliny kosmetyczne oraz perfumeria.

Jako Absolwent tego kierunku, zostaniesz przygotowany do fachowej współpracy z lekarzami - dermatologami. W programie studiów przewidziano kursy z dermatologii oraz kosmetologii leczniczej i SPA. W ten sposób zostaniesz przygotowany do prowadzenia własnego profesjonalnego gabinetu kosmetycznego. Uzyskasz też wiedzę w zakresie produkcji kosmetyków w oparciu o praktyczne zajęcia z chemii i receptury kosmetyków opartych na tradycyjnych i orientalnych surowcach.

W województwie podkarpackim jest niewielu producentów kosmetyków, zatem zdobycie oferowanych dzięki Kosmetologii umiejętności, przyczyni się do rozwoju lokalnego i krajowego rynku usług kosmetycznych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/
Strona www uczelni:
wsiz.rzeszow.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kosmetologia

Przykłady zawodów

Kosmetolog
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014135
rok 2015105
rok 2016122
rok 201793
rok 2018123
rok 201985
rok 202096
rok 2021130
Liczba absolwentów
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201548,6%
absolwenci z roku 201652,5%
absolwenci z roku 201761,3%
absolwenci z roku 201852,1%
absolwenci z roku 201956,5%
absolwenci z roku 202059,4%
absolwenci z roku 202153,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201545,7%37,2%
absolwenci z roku 201650,0%38,5%
absolwenci z roku 201760,2%51,6%
absolwenci z roku 201850,4%42,3%
absolwenci z roku 201954,1%49,4%
absolwenci z roku 202058,3%46,9%
absolwenci z roku 202153,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku14,8%22,6%11,3%9,9%11,5%10,4%12,9%12,6%
w II roku11,1%10,2%10,0%8,4%7,6%8,7%8,2%
w III roku12,4%11,0%5,1%10,4%8,1%9,0%
w IV roku10,7%7,2%4,8%11,1%8,1%
w V roku6,6%6,8%9,1%10,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,081,921,131,231,581,211,731,52
w II roku0,980,951,231,051,171,090,93
w III roku1,201,510,631,351,001,00
w IV roku1,361,080,591,650,95
w V roku0,841,121,321,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,0413,46
absolwenci z roku 20157,3911,88
absolwenci z roku 20167,6413,77
absolwenci z roku 20178,8415,63
absolwenci z roku 20188,6112,87
absolwenci z roku 20198,059,95
absolwenci z roku 20208,3410,06
absolwenci z roku 20213,774,94
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,5%48,9%14,8%
abs. z roku 201573,3%53,4%18,1%
abs. z roku 201663,9%50,0%12,3%
abs. z roku 201761,3%40,8%10,8%
abs. z roku 201860,9%42,2%9,0%
abs. z roku 201955,3%36,4%7,1%
abs. z roku 202058,3%33,3%5,2%
abs. z roku 202162,3%33,9%14,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca49,2%54,4%49,8%45,6%48,7%41,0%37,7%41,2%
umowa o pracę36,4%37,1%36,3%29,5%33,1%27,4%22,6%22,9%
samo­zatrudnienie11,0%11,1%9,1%9,1%6,7%6,3%3,0%10,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 625 zł1 492 zł1 715 zł1 655 zł1 932 zł1 758 zł1 642 zł1 870 zł
w II roku1 856 zł1 887 zł1 794 zł1 883 zł2 316 zł2 273 zł2 403 zł
w III roku1 922 zł2 009 zł2 037 zł2 173 zł2 538 zł2 737 zł
w IV roku2 084 zł2 181 zł2 151 zł2 185 zł2 889 zł
w V roku2 270 zł2 556 zł2 322 zł2 724 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 799 zł1 697 zł1 887 zł1 939 zł2 248 zł2 359 zł2 265 zł2 336 zł
w II roku2 086 zł1 874 zł1 924 zł2 095 zł2 489 zł2 643 zł2 741 zł
w III roku2 130 zł2 173 zł2 255 zł2 379 zł2 643 zł3 075 zł
w IV roku2 161 zł2 290 zł2 347 zł2 426 zł3 017 zł
w V roku2 320 zł2 674 zł2 422 zł2 815 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,420,480,420,460,390,340,35
w II roku0,530,500,470,460,510,440,46
w III roku0,530,520,500,480,510,49
w IV roku0,530,510,500,450,54
w V roku0,540,570,500,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSIiZ, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności