aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-06-21
Jako student dziennikarstwa będziesz mógł odbyć praktyki zawodowe w mediach regionalnych, ogólnopolskich, a nawet zagranicznych. Program studiów nastawiony jest na doskonalenie umiejętności praktycznych, dlatego oprócz wykładów i ćwiczeń wiele miejsca zajmują warsztaty prowadzone przez ludzi zajmujących się zawodowo danym obszarem. Dzięki temu przyswoisz sobie wiedzę z różnych dziedzin.

Opanujesz również nowoczesne narzędzia komunikacji, będziesz miał możliwość uzyskać certyfikat umiejętności komputerowych oraz certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka obcego. Infrastruktura informatyczna WSIiZ zapewni Ci doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki i multimediów, a także pracy w mediach internetowych. Będziesz miał możliwość zapoznania się z działaniem wirtualnej jaskini, motion capture czy eye tracking.

To, co powoduje, że studia na dziennikarstwie zyskują dodatkową wartość, to ogromny nacisk na aspekty praktyczne kształcenia.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/
Strona www uczelni:
wsiz.rzeszow.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ

Przykłady zawodów

Dziennikarz
Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014116
rok 2015120
rok 201696
rok 201770
rok 201827
rok 202112
Liczba absolwentów
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,4%
absolwenci z roku 201657,3%
absolwenci z roku 201760,0%
absolwenci z roku 201851,9%
absolwenci z roku 202158,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,0%50,2%
absolwenci z roku 201654,1%34,4%
absolwenci z roku 201760,0%42,9%
absolwenci z roku 201851,9%44,4%
absolwenci z roku 202150,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku9,3%10,4%8,6%5,3%5,2%7,6%
w II roku7,4%8,7%7,1%4,0%2,2%
w III roku10,2%7,3%8,7%8,2%0,0%
w IV roku8,0%4,7%5,0%6,1%0,0%
w V roku6,9%6,1%5,9%5,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,700,900,930,530,830,51
w II roku0,750,860,970,570,30
w III roku1,080,971,281,300,00
w IV roku0,950,730,710,980,00
w V roku1,070,810,930,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,6617,93
absolwenci z roku 201512,7814,99
absolwenci z roku 201614,3920,51
absolwenci z roku 201711,2116,60
absolwenci z roku 201816,0020,12
absolwenci z roku 20211,403,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201453,5%35,4%9,5%
abs. z roku 201550,3%38,5%7,3%
abs. z roku 201634,3%23,9%7,3%
abs. z roku 201742,9%27,1%5,7%
abs. z roku 201814,8%14,8%0,0%
abs. z roku 202141,7%25,0%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
jakakolwiek praca39,8%37,3%24,3%33,9%6,5%31,2%
umowa o pracę25,7%28,9%17,0%20,1%4,3%18,8%
samo­zatrudnienie7,2%5,0%3,0%4,6%0,0%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku1 511 zł1 820 zł1 472 zł2 037 zł1 464 zł2 794 zł
w II roku1 914 zł2 123 zł2 013 zł2 203 zł1 618 zł
w III roku2 274 zł2 625 zł3 105 zł2 466 zł2 384 zł
w IV roku2 992 zł3 061 zł3 137 zł3 064 zł3 607 zł
w V roku3 290 zł3 404 zł3 339 zł4 764 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku1 755 zł2 185 zł1 986 zł2 571 zł1 764 zł3 415 zł
w II roku2 202 zł2 242 zł2 293 zł2 800 zł2 712 zł
w III roku2 479 zł2 839 zł3 238 zł2 743 zł2 726 zł
w IV roku3 050 zł3 306 zł3 335 zł3 322 zł3 546 zł
w V roku3 490 zł3 540 zł3 609 zł4 838 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,440,510,370,470,280,52
w II roku0,530,560,490,480,34
w III roku0,600,650,720,520,47
w IV roku0,740,720,670,590,62
w V roku0,750,760,660,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSIiZ, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności