aplikacja Matura google play app store

Kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Unikatowy kierunek, który łączy w sobie grafikę komputerową, tradycyjne dziennikarstwo, dziennikarstwo internetowe i multimedia. Każdy, kto wiąże swoją przyszłość z przestrzenią multimedialną (chce reżyserować małe formy multimedialne, kręcić reklamy czy sprzedawać towary i usługi w sieci), odnajdzie w nim najefektywniejsze na rynku połączenie teorii z praktyką.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/
Strona www uczelni:
wsiz.rzeszow.pl

Przykłady zawodów

Projektant grafiki
Projektant grafiki projektuje materiały graficzne za pomocą technik grafiki warsztatowej i cyfrowej przy wsparciu oprogramowania komputerowego do celów promocyjnych, reklamowych i wydawniczych.
Projektant grafiki projektuje materiały graficzne najczęściej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, wykorzystując wyobraźnię oraz sugestie zleceniodawcy. Projektant grafiki powinien posiadać umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania graficznego w szerokim zakresie oraz wiedzę z zakresu podstaw fotografii, znajomość typografii i grafiki wektorowej oraz rastrowej. Głównym zadaniem projektanta grafiki jest uzyskanie pracy graficznej, akceptowanej przez zleceniodawcę oraz mieszczącej się w kanonach sztuki. Odpowiada za przygotowanie pracy graficznej wg obowiązujących wymagań i standardów graficznych. W swojej pracy wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. Zajmuje się również modyfikacją materiału zdjęciowego, projektowaniem 3D oraz składem tekstu w kompozycjach graficznych. Projektant grafiki może też posługiwać się metodami konwencjonalnymi, takimi jak pędzel, farby, grafika, kolaż i podobne, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy.
Projektant grafiki stron internetowych
Odpowiada za tworzenie projektów graficznych witryn i portali internetowych, zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań interaktywnych, w tym także interfejsów użytkownika stron internetowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201867
rok 201994
rok 202094
rok 2021143
Liczba absolwentów
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201841,8%
absolwenci z roku 201938,3%
absolwenci z roku 202039,4%
absolwenci z roku 202133,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201841,8%25,3%
absolwenci z roku 201936,2%25,5%
absolwenci z roku 202038,3%27,7%
absolwenci z roku 202132,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,5%7,0%7,6%8,8%
w II roku5,1%6,4%5,5%
w III roku6,0%5,7%
w IV roku6,2%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,681,110,871,12
w II roku0,890,770,88
w III roku0,800,74
w IV roku0,79
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201810,2410,33
absolwenci z roku 20198,9210,51
absolwenci z roku 20206,527,87
absolwenci z roku 20213,715,06
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201855,2%43,3%1,5%
abs. z roku 201948,9%36,2%4,2%
abs. z roku 202056,4%39,3%10,6%
abs. z roku 202157,4%39,8%8,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca39,6%39,7%43,0%41,0%
umowa o pracę32,4%31,2%28,4%29,9%
samo­zatrudnienie0,6%2,8%6,6%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 900 zł2 271 zł2 945 zł2 762 zł
w II roku2 404 zł2 958 zł3 224 zł
w III roku2 983 zł3 310 zł
w IV roku3 893 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 270 zł2 840 zł3 044 zł3 525 zł
w II roku2 749 zł3 386 zł3 282 zł
w III roku3 437 zł3 595 zł
w IV roku4 108 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,440,490,580,50
w II roku0,520,600,58
w III roku0,590,61
w IV roku0,69
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSIiZ, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności