dlamaturzysty.info

Kierunek Elektroradiologia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Elektroradiologia
Strona www uczelni:
www.humanitas.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Elektroradiologia

Przykłady zawodów

Elektroradiolog
Sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu); ocenia zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowuje je do konsultacji przez lekarza.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności