aplikacja Matura google play app store

Kierunek Prawo w biznesie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.  
Dodatkowe informacje o kierunku Prawo w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:prawnicze
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w Biznesie w WSB?

 • Prawo w Biznesie to wyjątkowe studia zaprojektowane na podstawie wyników badań potrzeb przedsiębiorców – łączące kompetencje z zakresu prawa i biznesu, przygotowujące do pracy w wybranych przez studenta branżach gospodarki.
 • kierunek otwierający wiele ścieżek – kontynuacja nauki na kierunkach prawniczych lub ekonomicznych, bądź praca w biznesie
 • studia starannie zaprojektowane na podstawie badań potrzeb przedsiębiorców
 • kierunek przygotowujący praktycznie do pracy w firmach sektora MŚP, sektorze usług finansowych oraz administracji publiczne
 • program studiów jest elastyczny – daje możliwość realizacji jednej z wielu ścieżek w zależności od Twoich potrzeb
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań w Prawnym Kole Naukowym VIS MAIOR

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • wykorzystać przepisy prawne z zakresu między innymi: prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego
 • uczestniczyć w procesie pozyskiwania funduszy UE dla celów prowadzonej działalności
 • stosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wchodzenia na nowe rynki, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych
 • obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek, takie jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201627
rok 201757
rok 201831
rok 201933
rok 202038
rok 202145
rok 202263
Liczba absolwentów
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201670,4%
absolwenci z roku 201758,2%
absolwenci z roku 201871,2%
absolwenci z roku 201970,4%
absolwenci z roku 202047,9%
absolwenci z roku 202146,7%
absolwenci z roku 202238,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201644,4%29,6%
absolwenci z roku 201754,1%32,8%
absolwenci z roku 201865,0%39,9%
absolwenci z roku 201966,7%33,8%
absolwenci z roku 202040,2%24,0%
absolwenci z roku 202144,4%13,3%
absolwenci z roku 202228,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku12,0%7,0%2,9%2,5%5,9%5,0%4,1%
w II roku14,2%6,6%3,7%1,5%1,3%3,0%
w III roku14,8%8,6%1,4%0,9%5,4%
w IV roku7,4%10,3%3,9%0,8%
w V roku8,3%8,6%4,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,990,710,400,330,560,480,51
w II roku1,520,730,380,190,110,41
w III roku2,271,040,160,140,71
w IV roku0,801,060,610,09
w V roku1,010,740,34
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20166,048,08
absolwenci z roku 20173,804,74
absolwenci z roku 20185,416,90
absolwenci z roku 20190,993,00
absolwenci z roku 20201,391,81
absolwenci z roku 20210,602,40
absolwenci z roku 20221,381,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201674,1%66,7%7,4%
abs. z roku 201783,9%76,4%7,5%
abs. z roku 201881,2%81,2%2,2%
abs. z roku 201998,1%86,1%10,2%
abs. z roku 202088,7%85,8%2,9%
abs. z roku 2021100,0%88,9%11,1%
abs. z roku 202281,2%74,9%7,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca63,6%75,3%78,1%92,3%83,2%88,5%74,5%
umowa o pracę55,6%64,3%72,9%80,8%79,1%78,5%66,9%
samo­zatrudnienie4,6%6,2%1,9%10,2%2,9%7,6%5,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 673 zł2 143 zł4 164 zł3 352 zł3 625 zł3 909 zł4 502 zł
w II roku2 828 zł2 527 zł3 870 zł3 951 zł4 078 zł4 785 zł
w III roku3 389 zł2 901 zł4 012 zł4 454 zł4 833 zł
w IV roku3 803 zł3 350 zł4 835 zł4 706 zł
w V roku4 161 zł4 327 zł5 109 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 822 zł2 263 zł4 257 zł3 381 zł3 549 zł4 179 zł4 394 zł
w II roku3 115 zł2 504 zł4 371 zł3 938 zł4 132 zł4 869 zł
w III roku3 554 zł3 017 zł4 500 zł4 403 zł4 950 zł
w IV roku3 792 zł3 325 zł5 068 zł4 787 zł
w V roku4 161 zł4 278 zł5 256 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,730,550,950,760,720,730,72
w II roku0,710,590,820,820,730,79
w III roku0,790,620,790,820,78
w IV roku0,820,670,870,77
w V roku0,800,790,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Młodzieżowa 31A
87 – 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200

Biuro Rekrutacji:
ul. Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń
tel. +48 539 520 789,
+48 538 688 806 ,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Polityka Prywatności