aplikacja Matura google play app store

Kierunek Logistyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.  
Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-12-02
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Logistyka WSB Merito Toruń

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201499
rok 201576
rok 2016113
rok 201780
rok 201869
rok 201969
rok 2020100
rok 202197
rok 2022120
Liczba absolwentów
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201539,1%
absolwenci z roku 201641,2%
absolwenci z roku 201734,8%
absolwenci z roku 201851,4%
absolwenci z roku 201947,1%
absolwenci z roku 202050,8%
absolwenci z roku 202141,9%
absolwenci z roku 202248,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201531,8%21,1%
absolwenci z roku 201629,0%18,7%
absolwenci z roku 201733,5%22,1%
absolwenci z roku 201848,5%37,6%
absolwenci z roku 201945,6%33,9%
absolwenci z roku 202038,9%26,1%
absolwenci z roku 202130,8%19,0%
absolwenci z roku 202241,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,0%5,0%5,7%3,3%1,0%5,3%1,7%2,1%3,4%
w II roku3,5%3,8%3,5%1,4%1,5%3,0%1,3%3,0%
w III roku5,2%3,5%2,8%4,7%1,3%2,1%0,8%
w IV roku3,7%3,7%1,6%1,4%0,3%2,4%
w V roku2,6%1,2%0,9%1,1%0,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,230,360,590,530,130,990,160,330,36
w II roku0,290,240,450,310,230,400,180,74
w III roku0,490,340,330,910,150,180,09
w IV roku0,280,510,180,180,050,57
w V roku0,330,130,130,140,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,722,36
absolwenci z roku 20152,453,48
absolwenci z roku 20161,932,89
absolwenci z roku 20171,011,37
absolwenci z roku 20181,300,54
absolwenci z roku 20192,214,42
absolwenci z roku 20203,013,61
absolwenci z roku 20211,872,09
absolwenci z roku 20220,580,69
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,9%84,8%10,1%
abs. z roku 201586,9%77,6%11,7%
abs. z roku 201692,5%87,9%5,8%
abs. z roku 201797,7%91,3%7,4%
abs. z roku 201891,1%91,1%6,1%
abs. z roku 201992,7%86,5%10,4%
abs. z roku 202087,0%80,3%6,2%
abs. z roku 202190,8%87,4%2,2%
abs. z roku 202293,4%89,4%3,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca82,4%80,5%83,8%90,3%88,5%87,3%80,6%83,5%88,2%
umowa o pracę75,2%69,4%77,3%82,7%88,3%78,8%74,1%79,5%81,4%
samo­zatrudnienie8,4%8,7%4,0%5,9%6,1%8,2%5,5%2,2%2,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 598 zł2 785 zł3 011 zł3 034 zł4 121 zł3 794 zł3 995 zł4 280 zł5 060 zł
w II roku2 922 zł3 243 zł3 457 zł3 555 zł4 545 zł4 246 zł4 953 zł5 484 zł
w III roku3 129 zł3 611 zł3 881 zł4 025 zł4 912 zł5 137 zł5 641 zł
w IV roku3 611 zł4 263 zł4 313 zł4 330 zł5 637 zł5 598 zł
w V roku4 223 zł4 751 zł4 545 zł5 007 zł6 343 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 629 zł2 860 zł3 060 zł3 173 zł4 118 zł3 771 zł3 970 zł4 378 zł5 178 zł
w II roku2 912 zł3 209 zł3 477 zł3 647 zł4 578 zł4 226 zł4 974 zł5 575 zł
w III roku3 216 zł3 631 zł3 882 zł4 143 zł4 946 zł5 196 zł5 704 zł
w IV roku3 655 zł4 298 zł4 343 zł4 364 zł5 667 zł5 580 zł
w V roku4 265 zł4 809 zł4 611 zł5 069 zł6 553 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,730,780,810,760,980,820,820,780,80
w II roku0,800,870,870,820,990,840,910,89
w III roku0,810,910,900,880,980,920,92
w IV roku0,880,990,930,871,020,90
w V roku0,951,020,900,891,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Młodzieżowa 31A
87 – 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200

Biuro Rekrutacji:
ul. Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń
tel. +48 539 520 789,
+48 538 688 806 ,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Polityka Prywatności