aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria zarządzania

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.  
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria zarządzania

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Dlaczego warto wybrać kierunek inżynieria zarządzania w WSB?

  • Pomysł na kierunek zaczerpnięty został z uczelni amerykańskich – engineering management to idea nauki wdrażania zasad i rozwiązań inżynierskich do praktyki biznesowej.
  • Współpracujemy w ramach tego kierunku z czołowymi firmami z regionu.
  • Na zajęciach wykorzystujemy najnowsze narzędzia informatyczne, którymi w Polsce i na świecie posługują się przedsiębiorstwa z branży.
  • Będziesz miał możliwość realizacji specjalistycznych zajęć dydaktycznych w warunkach rzeczywistych.
  • Dajemy Ci możliwość potwierdzenia zdobytych wiedzy i umiejętności kilkunastoma specjalistycznymi certyfikatami międzynarodowymi.
  • Unikalny zestaw przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych zapewni Ci wiedzę i umiejętności
    dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.
  • Będziesz miał możliwość realizacji praktyk zawodowych w największych firmach regionu.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria zarządzania WSB Merito Toruń

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2017119
rok 2018110
rok 2019161
rok 2020141
rok 2021190
Liczba absolwentów
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201750,9%
absolwenci z roku 201844,2%
absolwenci z roku 201941,9%
absolwenci z roku 202036,0%
absolwenci z roku 202137,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201740,0%22,7%
absolwenci z roku 201839,4%20,6%
absolwenci z roku 201927,8%10,5%
absolwenci z roku 202030,9%14,6%
absolwenci z roku 202134,7%14,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,8%2,5%5,2%2,0%3,2%
w II roku5,2%1,0%3,3%0,6%
w III roku4,8%2,7%2,6%
w IV roku3,8%1,1%
w V roku5,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,590,380,570,250,38
w II roku0,580,150,340,10
w III roku0,480,410,26
w IV roku0,390,18
w V roku1,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20170,944,11
absolwenci z roku 20181,031,38
absolwenci z roku 20190,871,56
absolwenci z roku 20200,570,85
absolwenci z roku 20210,610,92
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201795,2%83,1%8,6%
abs. z roku 201895,2%90,4%7,5%
abs. z roku 201995,1%89,4%8,4%
abs. z roku 202096,6%85,9%12,9%
abs. z roku 202192,9%85,3%7,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca85,5%89,1%87,8%92,6%87,2%
umowa o pracę72,8%82,9%81,9%82,4%78,1%
samo­zatrudnienie6,7%7,2%6,8%10,7%6,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 388 zł4 253 zł4 105 zł4 917 zł4 810 zł
w II roku4 076 zł4 772 zł4 600 zł5 569 zł
w III roku4 769 zł4 932 zł5 091 zł
w IV roku5 465 zł5 601 zł
w V roku6 052 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 615 zł4 268 zł4 115 zł4 911 zł4 813 zł
w II roku4 286 zł4 831 zł4 580 zł5 470 zł
w III roku4 880 zł5 001 zł5 092 zł
w IV roku5 530 zł5 459 zł
w V roku6 004 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria zarządzania - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,861,020,900,990,89
w II roku0,951,060,931,02
w III roku1,031,010,93
w IV roku1,091,05
w V roku1,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Toruń, Inżynieria zarządzania (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Młodzieżowa 31A
87 – 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200

Biuro Rekrutacji:
ul. Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń
tel. +48 539 520 789,
+48 538 688 806 ,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Polityka Prywatności