aplikacja Matura google play app store

Kierunek Informatyka w biznesie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.  
Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Dlaczego warto wybrać informatykę w biznesie w WSB?

  • Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na które obecnie jest największe zapotrzebowanie (dziś już nie wystarczy umieć programować, trzeba koniecznie rozumieć procesy i wymagania biznesowe oraz wiedzieć jak wspierać je za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych)
  • Zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy, którzy przekażą Ci własne doświadczenia
  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki oraz obszarów komplementarnych
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Informatyka w biznesie WSB Merito Toruń

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201812
rok 201926
rok 202036
rok 202159
Liczba absolwentów
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201816,7%
absolwenci z roku 201942,3%
absolwenci z roku 202033,5%
absolwenci z roku 202123,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201816,7%16,7%
absolwenci z roku 201942,3%19,2%
absolwenci z roku 202026,9%9,8%
absolwenci z roku 202123,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%2,9%8,9%0,0%
w II roku9,7%5,8%4,2%
w III roku12,5%4,2%
w IV roku0,0%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,340,980,00
w II roku2,411,310,51
w III roku3,831,27
w IV roku0,00
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20180,330,83
absolwenci z roku 20191,561,18
absolwenci z roku 20201,020,58
absolwenci z roku 20210,400,53
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 2018100,0%100,0%16,7%
abs. z roku 201992,3%80,8%11,5%
abs. z roku 202094,8%94,8%3,2%
abs. z roku 202195,0%86,1%15,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca97,2%84,6%88,3%92,2%
umowa o pracę84,7%72,1%85,6%80,0%
samo­zatrudnienie9,7%11,5%0,8%10,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 351 zł4 325 zł4 909 zł5 232 zł
w II roku4 980 zł5 867 zł6 218 zł
w III roku6 803 zł8 558 zł
w IV roku9 088 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 355 zł4 357 zł4 838 zł5 287 zł
w II roku4 980 zł5 950 zł6 098 zł
w III roku6 803 zł8 599 zł
w IV roku9 088 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,020,920,940,94
w II roku1,051,101,07
w III roku1,301,45
w IV roku1,53
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Informatyka w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

ul. Młodzieżowa 31A
87 – 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200

Biuro Rekrutacji:
ul. Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń
tel. +48 539 520 789,
+48 538 688 806 ,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Polityka Prywatności