aplikacja Matura google play app store

Kierunek Design w biznesie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.  
Dodatkowe informacje o kierunku Design w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Dobry design marki, opakowania czy produktu dodaje wartość, pozwala wyróżnić się na tle globalnej konkurencji oraz zdobyć lojalność klientów. Konsumenci wybierają teraz indywidualizm, użyteczność i ekologię, a przedsiębiorcy próbują nadążyć za zmieniającym się trendem. Zmieniają procesy produkcyjne na przyjazne środowisku, a opakowania na ekologiczne i oryginalne.

Poprzeczkę mocno podnoszą tacy giganci, jak Apple czy Sony. Ich kolejne produkty są coraz bardziej atrakcyjne dla klientów. To jak studnia bez dna – każda innowacja po kilku miesiącach staje się standardem i wymusza obmyślenie kolejnej nowości. Stale więc poszukiwani są kreatywni programiści, designerzy i menedżerowie produktu, od których wymaga się wciąż nowych pomysłów i nadążania za zmieniającymi się jak w kalejdoskopie potrzebami konsumentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201836
rok 201916
rok 202048
rok 202138
Liczba absolwentów
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201827,8%
absolwenci z roku 201925,0%
absolwenci z roku 202047,3%
absolwenci z roku 202114,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201827,8%27,8%
absolwenci z roku 201925,0%18,8%
absolwenci z roku 202038,7%12,9%
absolwenci z roku 202114,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,6%5,7%1,7%3,8%
w II roku8,8%0,5%1,9%
w III roku9,3%0,0%
w IV roku4,2%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,521,360,250,57
w II roku1,010,100,47
w III roku1,220,00
w IV roku0,42
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20187,357,47
absolwenci z roku 20190,311,00
absolwenci z roku 20202,684,37
absolwenci z roku 20211,121,49
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201872,2%72,2%0,0%
abs. z roku 2019100,0%75,0%25,0%
abs. z roku 202085,8%65,9%25,8%
abs. z roku 202190,9%78,3%16,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca65,3%87,5%78,4%84,5%
umowa o pracę65,3%63,0%54,9%67,4%
samo­zatrudnienie0,0%24,0%21,7%9,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 158 zł3 259 zł3 838 zł3 680 zł
w II roku5 042 zł3 776 zł3 868 zł
w III roku4 855 zł4 335 zł
w IV roku5 234 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 158 zł3 575 zł4 051 zł3 789 zł
w II roku5 066 zł4 009 zł4 065 zł
w III roku5 184 zł4 344 zł
w IV roku5 234 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Design w biznesie - WSB Merito Toruń, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,940,690,730,64
w II roku1,050,720,66
w III roku0,900,75
w IV roku0,86
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito Toruń, Design w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

ul. Młodzieżowa 31A
87 – 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200

Biuro Rekrutacji:
ul. Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń
tel. +48 539 520 789,
+48 538 688 806 ,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Polityka Prywatności