Kryteria przyjęć:
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
chemia
fizyka
geografia

Uchwała Nr  27 /18 Senatu KSW z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku - POBIERZ

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 5
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności