Kryteria przyjęć:
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
geografia

Uchwała Nr  27 /18 Senatu KSW z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku - POBIERZ

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności