dlamaturzysty.info

Kierunek Turystyka i rekreacja

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka i rekreacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-31
Wyższa Szkoła Handlowa jest pionierem kierunku Turystyka i rekreacja wśród uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. Program kierunku został opracowany przez starannie dobraną kadrę dydaktyków i praktyków z Polski i zagranicy, którzy na co dzień pracują w branży turystycznej.

Na Uczelni powstała Rada Konsultacyjna dla kierunku, której celem jest opiniowanie programu studiów, a w jej skład wchodzą prezesi największych instytucji i organizacji turystycznych na Dolnym Śląsku. Studenci odbywają praktyki m.in. w biurach podróży, hotelach, organizacjach turystycznych, a część zajęć ma charakter wyjazdowy.

W 2012 r. kapituła fachowego pisma "Wiadomości Turystyczne", przyznała Wyższej Szkole Handlowej rewelacyjne czwarte miejsce w Polsce w kategorii niepublicznych szkół wyższych kształcących w dziedzinie turystyki i rekreacji na poziomie I i II stopnia
Strona www uczelni:
www.handlowa.eu
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Turystyka i rekreacja WSH

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201428
rok 201521
rok 201610
rok 201823
rok 201937
Liczba absolwentów
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201566,7%
absolwenci z roku 201660,0%
absolwenci z roku 201839,1%
absolwenci z roku 201940,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201566,7%57,2%
absolwenci z roku 201660,0%60,0%
absolwenci z roku 201839,1%0,0%
absolwenci z roku 201940,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku6,2%2,8%12,5%3,2%0,0%
w II roku8,3%2,0%0,0%1,1%
w III roku14,0%4,0%3,3%
w IV roku9,5%0,0%0,0%
w V roku4,2%2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,240,183,840,440,00
w II roku1,670,440,000,14
w III roku3,160,700,60
w IV roku2,090,000,00
w V roku0,750,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,7417,00
absolwenci z roku 201510,6811,47
absolwenci z roku 20169,2211,33
absolwenci z roku 20187,197,28
absolwenci z roku 20193,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201446,5%39,3%3,6%
abs. z roku 201566,7%57,1%14,3%
abs. z roku 201660,0%60,0%10,0%
abs. z roku 201852,2%52,2%0,0%
abs. z roku 20198,1%5,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca39,3%53,6%50,0%44,9%4,1%
umowa o pracę34,0%42,1%43,3%42,4%2,9%
samo­zatrudnienie0,6%9,9%10,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 337 zł2 261 zł4 983 zł2 582 zł1 969 zł
w II roku1 987 zł2 272 zł5 279 zł2 482 zł
w III roku2 648 zł2 346 zł5 458 zł
w IV roku3 161 zł3 075 zł4 983 zł
w V roku3 547 zł3 357 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 565 zł2 523 zł4 983 zł2 659 zł
w II roku2 093 zł2 671 zł5 440 zł2 484 zł
w III roku2 833 zł3 139 zł5 639 zł
w IV roku3 283 zł3 350 zł4 983 zł
w V roku3 525 zł3 357 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,620,541,140,580,37
w II roku0,510,521,160,49
w III roku0,650,491,12
w IV roku0,720,640,92
w V roku0,770,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
WSH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności