aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-07-14
Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin. Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:
  • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
  • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
  • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
  • wiedza na temat badania rynku;
  • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
  • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
  • ogólna wiedza z zakresu marketingu;
  • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;
  • płynne posługiwanie się językami obcymi.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie WSZ Edukacja

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014176
rok 2015179
rok 2016162
rok 2017140
rok 201880
rok 2019107
rok 202080
rok 202181
rok 202221
Liczba absolwentów
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201554,7%
absolwenci z roku 201658,7%
absolwenci z roku 201746,8%
absolwenci z roku 201847,8%
absolwenci z roku 201965,1%
absolwenci z roku 202067,8%
absolwenci z roku 202156,5%
absolwenci z roku 202247,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201547,5%40,8%
absolwenci z roku 201657,7%53,6%
absolwenci z roku 201746,8%38,9%
absolwenci z roku 201844,4%41,0%
absolwenci z roku 201964,2%53,0%
absolwenci z roku 202067,1%58,7%
absolwenci z roku 202151,3%45,0%
absolwenci z roku 202247,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,6%3,4%7,6%5,6%4,8%4,0%1,3%4,3%4,8%
w II roku5,1%6,0%5,1%3,1%3,9%4,0%1,8%2,7%
w III roku5,1%8,5%3,3%5,0%4,9%2,7%1,3%
w IV roku5,0%6,5%5,3%6,1%4,2%3,2%
w V roku4,8%8,0%6,6%4,1%1,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,590,240,770,650,770,600,160,810,59
w II roku0,450,570,720,320,891,060,180,35
w III roku0,891,070,480,581,351,030,11
w IV roku1,181,050,600,711,801,13
w V roku1,332,350,800,360,30
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,464,85
absolwenci z roku 20152,313,90
absolwenci z roku 20162,503,35
absolwenci z roku 20171,612,50
absolwenci z roku 20182,153,70
absolwenci z roku 20196,624,30
absolwenci z roku 20202,393,03
absolwenci z roku 20210,981,52
absolwenci z roku 20220,110,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,9%54,3%8,2%
abs. z roku 201571,7%60,5%10,2%
abs. z roku 201684,6%78,2%7,1%
abs. z roku 201779,0%73,0%6,0%
abs. z roku 201892,4%88,2%3,4%
abs. z roku 201954,1%44,8%8,8%
abs. z roku 202058,4%54,7%3,2%
abs. z roku 202174,6%65,2%8,1%
abs. z roku 202285,7%81,0%9,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca55,0%66,4%77,6%71,5%87,5%50,9%52,9%69,1%81,0%
umowa o pracę47,2%55,6%69,9%64,1%83,2%41,0%50,7%59,8%76,2%
samo­zatrudnienie5,4%9,1%4,8%5,5%3,4%7,4%3,2%7,4%9,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 713 zł2 613 zł2 997 zł3 214 zł4 492 zł4 338 zł4 498 zł4 770 zł4 587 zł
w II roku3 002 zł3 014 zł3 300 zł3 669 zł4 898 zł5 102 zł4 972 zł5 780 zł
w III roku3 318 zł3 408 zł3 605 zł3 884 zł5 247 zł4 627 zł6 076 zł
w IV roku3 673 zł3 806 zł3 981 zł4 078 zł5 859 zł6 482 zł
w V roku4 163 zł4 120 zł4 368 zł4 611 zł6 355 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 926 zł2 803 zł3 088 zł3 311 zł4 591 zł4 303 zł4 666 zł4 888 zł4 587 zł
w II roku3 139 zł3 074 zł3 343 zł3 826 zł5 056 zł5 127 zł4 954 zł5 954 zł
w III roku3 451 zł3 599 zł3 651 zł4 140 zł5 242 zł5 608 zł6 034 zł
w IV roku3 826 zł3 819 zł4 068 zł4 293 zł5 870 zł6 766 zł
w V roku4 332 zł4 206 zł4 508 zł4 707 zł6 435 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZ Edukacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,760,730,810,780,970,870,840,750,74
w II roku0,810,800,830,820,990,940,840,83
w III roku0,850,820,840,810,970,780,90
w IV roku0,860,840,860,780,970,95
w V roku0,910,850,860,800,94
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSZ Edukacja, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności