Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
kryteria przyjęć - lista kierunków PJATK »
prezentacja PJATK »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Informatyka

przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
informatyka
Kandydaci, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki albo fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym są przyjmowani do PJATK według kolejności zgłoszeń, po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów. Podobnie przyjmowani są też laureaci Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej.


Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności