aplikacja Matura google play app store

Badania doświadczeń użytkownika

Kryteria przyjęć
na kierunku Psychologia i informatyka:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Dodatkowe informacje o kierunku Badania doświadczeń użytkownika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności