aplikacja Matura google play app store

Kierunek Grafika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dlaczego warto studiować w WIT?

• Uczelnia działa pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
• Jedna z najlepszych uczelni – sprawdź osiągnięcia oraz wyróżnienia i poznaj wysoką jakość kształcenia
• Oferuje praktyczny wymiar studiów – współpracuje z pracodawcami i praktykami
• Studia w świetnie przygotowanym środowisku: centrum IT, innowacyjne rozwiązania
Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-02-27
W ramach tego kierunku studiów zawodowych, szkoła będzie kształcić studentów, którzy po ich ukończeniu staną się specjalistami zarówno w dziedzinie tworzenia w różnych tradycyjnych technikach graficznych, jak i wykorzystania nabytych umiejętności w rozwijających się dynamicznie technikach i technologiach multimedialnych. 

Absolwenci będą kreatywni w realizowaniu dowolnie złożonych publikacji multimedialnych, wykorzystujących tekst, obraz, animację, film i dźwięk. Rosnące zapotrzebowanie na tworzenie interaktywnych publikacji internetowych będzie tylko jednym z elementów tego kompleksowego kształcenia graficznego. Taki kierunek kształcenia wychodzi naprzeciw bieżącym i przyszłym potrzebom pracodawców. Obserwuje się, bowiem rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Grafika WIT

Przykłady zawodów

Artysta grafik
Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201487
rok 201586
rok 201688
rok 201776
rok 201895
rok 201993
rok 2020107
rok 2021134
Liczba absolwentów
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201553,0%
absolwenci z roku 201651,7%
absolwenci z roku 201747,4%
absolwenci z roku 201854,7%
absolwenci z roku 201946,3%
absolwenci z roku 202036,5%
absolwenci z roku 202132,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201552,0%31,8%
absolwenci z roku 201650,5%26,6%
absolwenci z roku 201744,7%25,0%
absolwenci z roku 201853,6%27,4%
absolwenci z roku 201945,1%8,4%
absolwenci z roku 202033,7%0,0%
absolwenci z roku 202126,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,4%3,9%3,0%4,8%1,1%2,7%6,0%5,8%
w II roku2,2%1,4%2,6%4,3%2,3%1,8%4,1%
w III roku3,3%1,4%5,1%2,9%4,5%2,0%
w IV roku2,4%1,4%4,4%3,0%6,1%
w V roku2,4%0,8%4,7%3,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,590,500,541,040,200,611,201,93
w II roku0,510,330,641,170,520,381,36
w III roku0,830,481,251,220,990,36
w IV roku0,510,421,331,391,79
w V roku0,740,451,221,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,3716,02
absolwenci z roku 201510,7515,00
absolwenci z roku 201613,2211,34
absolwenci z roku 201711,3118,42
absolwenci z roku 201811,7914,58
absolwenci z roku 20199,427,70
absolwenci z roku 20204,394,86
absolwenci z roku 20213,164,93
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201459,8%42,5%9,2%
abs. z roku 201568,9%49,4%10,9%
abs. z roku 201659,3%53,7%6,1%
abs. z roku 201759,2%44,8%14,5%
abs. z roku 201853,7%41,0%7,4%
abs. z roku 201963,8%52,1%8,9%
abs. z roku 202067,3%52,3%11,2%
abs. z roku 202165,7%40,3%8,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca49,2%52,9%50,0%45,2%45,7%51,2%58,0%51,8%
umowa o pracę35,5%40,9%42,2%35,1%32,3%40,3%43,8%33,0%
samo­zatrudnienie6,7%7,4%4,0%7,4%5,6%7,2%9,1%5,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 456 zł2 727 zł3 210 zł3 370 zł3 005 zł3 893 zł3 559 zł3 064 zł
w II roku2 765 zł3 326 zł4 160 zł3 456 zł3 335 zł4 323 zł4 462 zł
w III roku3 390 zł3 752 zł4 352 zł3 600 zł3 717 zł4 822 zł
w IV roku4 166 zł4 275 zł5 148 zł4 176 zł4 500 zł
w V roku4 539 zł4 856 zł5 865 zł5 244 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 854 zł3 099 zł3 290 zł3 585 zł3 317 zł4 094 zł3 859 zł3 565 zł
w II roku3 087 zł3 482 zł4 391 zł3 880 zł4 060 zł4 619 zł4 902 zł
w III roku3 601 zł3 957 zł4 688 zł4 656 zł4 238 zł5 353 zł
w IV roku4 417 zł4 821 zł5 780 zł4 895 zł4 928 zł
w V roku4 809 zł5 363 zł6 441 zł5 800 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - WIT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,540,560,740,670,560,620,590,43
w II roku0,600,690,870,600,590,670,67
w III roku0,710,690,810,590,600,67
w IV roku0,790,720,890,630,65
w V roku0,790,760,900,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WIT, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Polityka Prywatności