Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Kosmetologia

brak wymagań
Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: wsiiz.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności