aplikacja Matura google play app store

Kierunek Turystyka i rekreacja

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
vistula.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka i rekreacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-05-25

Szukasz kierunku, który będzie łączył nauki ekonomiczne, społeczne, humanistyczne, przyrodnicze oraz prawne? Chciałbyś zdobyć umiejętności prowadzenia analizy ekonomicznej, organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców? 

Jeżeli zamierzasz pracować zawodowo w sferze turystyki i rekreacji, na pewno przydadzą Ci się wiadomości z zakresu organizacji i zarządzania, umożliwiające pełnienie odpowiedzialnych funkcji w firmach świadczących usługi turystyczne, w hotelach, biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, agroturystyce, ośrodkach informacji turystycznej, ale też w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za koordynowanie tego typu działalności.

Na kierunku turystyka i rekreacja w SGTiR zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszych technologii informatycznych, stosunków międzykulturowych, ochrony środowiska naturalnego, oddziaływania człowieka na otoczenie, ale też wiedzę o rodzimych dobrach kultury, czy urokach krajobrazu.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014208
rok 2015155
rok 201687
rok 2017184
rok 2018128
rok 201970
rok 2020148
rok 2021143
rok 2022135
Liczba absolwentów
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201530,5%
absolwenci z roku 201639,5%
absolwenci z roku 201754,3%
absolwenci z roku 201846,8%
absolwenci z roku 201937,1%
absolwenci z roku 202032,7%
absolwenci z roku 202128,3%
absolwenci z roku 202217,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201528,8%18,8%
absolwenci z roku 201637,7%15,9%
absolwenci z roku 201749,4%31,5%
absolwenci z roku 201844,5%32,1%
absolwenci z roku 201935,7%25,7%
absolwenci z roku 202031,6%20,9%
absolwenci z roku 202123,9%7,6%
absolwenci z roku 202215,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,0%5,8%3,9%0,9%0,0%0,4%0,8%0,0%0,4%
w II roku5,4%1,6%3,8%0,4%1,1%0,0%1,1%1,0%
w III roku6,2%2,9%1,6%2,2%0,5%0,5%0,2%
w IV roku5,2%3,6%3,5%2,7%0,6%1,0%
w V roku5,1%4,6%5,9%1,0%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,570,690,630,210,000,090,110,020,19
w II roku0,630,390,780,070,340,000,420,29
w III roku0,760,680,300,460,210,290,04
w IV roku0,910,761,110,760,180,53
w V roku1,110,901,630,250,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,7710,32
absolwenci z roku 20154,6110,14
absolwenci z roku 20164,5213,19
absolwenci z roku 20179,6910,39
absolwenci z roku 20189,3413,75
absolwenci z roku 20194,6719,20
absolwenci z roku 20204,705,54
absolwenci z roku 20213,723,77
absolwenci z roku 20223,791,86
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,7%65,0%4,4%
abs. z roku 201585,3%68,4%7,8%
abs. z roku 201684,2%57,8%10,3%
abs. z roku 201738,6%33,2%1,1%
abs. z roku 201834,4%21,9%0,0%
abs. z roku 201922,9%4,3%1,4%
abs. z roku 202026,9%22,7%2,0%
abs. z roku 202132,3%26,6%2,8%
abs. z roku 202216,7%12,4%1,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca67,4%74,1%67,4%32,4%22,4%10,2%20,8%28,1%13,0%
umowa o pracę51,2%58,3%43,3%28,3%15,5%3,0%17,5%23,5%10,5%
samo­zatrudnienie3,5%6,1%9,6%0,9%0,0%1,2%1,2%2,4%1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 125 zł2 297 zł2 068 zł2 540 zł1 967 zł1 911 zł1 509 zł3 445 zł3 128 zł
w II roku2 462 zł2 758 zł2 545 zł2 837 zł2 505 zł2 907 zł2 327 zł4 048 zł
w III roku2 735 zł2 954 zł3 355 zł3 018 zł2 984 zł4 096 zł2 902 zł
w IV roku3 075 zł3 293 zł3 313 zł3 366 zł3 635 zł4 091 zł
w V roku3 325 zł3 534 zł3 620 zł4 350 zł4 304 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 345 zł2 409 zł2 352 zł2 628 zł2 311 zł2 832 zł1 604 zł3 596 zł4 885 zł
w II roku2 579 zł2 870 zł2 778 zł3 126 zł3 277 zł3 527 zł2 455 zł4 054 zł
w III roku2 896 zł3 066 zł3 339 zł3 453 zł3 430 zł3 548 zł2 802 zł
w IV roku3 193 zł3 470 zł3 506 zł3 644 zł4 267 zł4 389 zł
w V roku3 394 zł3 603 zł3 819 zł4 923 zł4 489 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - SGTiH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,530,520,470,470,330,300,270,500,36
w II roku0,580,610,530,510,380,440,370,51
w III roku0,620,610,640,500,440,550,41
w IV roku0,640,630,610,540,520,45
w V roku0,660,630,620,630,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGTiH, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel. 22 45 72 300
Informator rekrutacyjny
Polityka Prywatności