Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Wychowanie fizyczne

przedmioty
język polski (pp)
inne kryteria przyjęć (test, egzamin, prezentacja prac, itp.) (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).

Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.awf.krakow.pl

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
wsf_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 6
miniatura
Polityka Prywatności