Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

przedmioty
język polski (pp)
inne kryteria przyjęć (test, egzamin, prezentacja prac, itp.) (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
  1. pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 30 s dla kobiet i 1 min 20 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). Dla osób, które uzyskały rezultat mieszczący się w podanych powyżej limitach, wynik egzaminu ze sprawności fizycznej jest przeliczany na punkty. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów;
  2. bieg na 1500 m dla mężczyzn i 800 m dla kobiet;
  3. skok w dal z miejsca;
  4. bieg po kopercie.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.awf.krakow.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 2
miniatura Gala absolwenta 2016 - 09
miniatura
Polityka Prywatności