aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kosmetologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka

UCHWAŁA Nr 32/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
z dnia 27.06.2019 roku

W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 69-72 z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn.zm.)

Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
awf.wroc.pl/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kosmetologia

Przykłady zawodów

Kosmetolog
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201517
rok 201642
rok 201760
rok 201872
rok 201980
rok 202055
rok 202165
Liczba absolwentów
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201558,8%
absolwenci z roku 201673,8%
absolwenci z roku 201775,0%
absolwenci z roku 201875,0%
absolwenci z roku 201967,5%
absolwenci z roku 202074,5%
absolwenci z roku 202164,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201552,9%47,1%
absolwenci z roku 201673,8%66,7%
absolwenci z roku 201770,0%65,0%
absolwenci z roku 201872,2%65,3%
absolwenci z roku 201966,2%62,5%
absolwenci z roku 202063,7%34,5%
absolwenci z roku 202160,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,4%1,4%3,5%4,7%3,2%5,8%2,2%
w II roku4,9%4,2%1,9%2,3%2,7%6,2%
w III roku5,9%7,9%3,1%6,9%7,0%
w IV roku2,9%6,3%3,8%5,1%
w V roku4,9%2,6%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,950,230,971,110,581,390,53
w II roku0,680,560,820,640,430,98
w III roku0,791,500,611,191,76
w IV roku0,612,181,080,90
w V roku1,800,670,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201514,3316,42
absolwenci z roku 201613,5719,32
absolwenci z roku 201718,0720,31
absolwenci z roku 201815,4018,28
absolwenci z roku 201911,2613,96
absolwenci z roku 20208,4010,01
absolwenci z roku 20213,004,16
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201564,7%29,4%5,9%
abs. z roku 201650,0%38,1%7,1%
abs. z roku 201750,0%43,3%0,0%
abs. z roku 201847,3%34,7%4,1%
abs. z roku 201958,8%37,5%10,0%
abs. z roku 202065,5%38,2%10,9%
abs. z roku 202160,0%41,6%9,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca30,9%37,3%34,9%30,9%37,2%45,0%38,0%
umowa o pracę11,8%24,6%25,6%19,7%22,6%27,4%24,7%
samo­zatrudnienie1,0%5,4%0,0%2,1%6,6%7,6%6,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 466 zł1 590 zł1 764 zł1 552 zł1 528 zł2 194 zł2 024 zł
w II roku1 550 zł1 427 zł2 539 zł1 744 zł2 142 zł2 976 zł
w III roku1 696 zł2 118 zł2 485 zł2 363 zł2 899 zł
w IV roku1 706 zł3 061 zł2 826 zł3 410 zł
w V roku1 973 zł3 459 zł3 388 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 782 zł1 743 zł1 762 zł1 675 zł1 794 zł2 656 zł2 375 zł
w II roku1 766 zł2 101 zł2 540 zł2 033 zł2 352 zł3 540 zł
w III roku1 889 zł2 600 zł2 660 zł2 411 zł3 171 zł
w IV roku1 828 zł3 298 zł3 234 zł3 380 zł
w V roku1 744 zł3 584 zł3 438 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,380,400,420,340,300,410,33
w II roku0,380,310,560,350,390,50
w III roku0,400,430,510,430,49
w IV roku0,350,590,520,56
w V roku0,370,600,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AWFiS, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności