dlamaturzysty.info

Kierunek Wzornictwo

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

I etap

Forma

Prezentacja dorobku plastycznego i rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin składa się z dwóch części:

  • Prezentacja dorobku plastycznego - samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne i projektowe - podpisane imieniem i nazwiskiem, nie przekraczające 20 sztuk (0 - 5 pkt).
  • Rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką (0 - 25 pkt).

Maksymalna punktacja I etapu - 30 pkt, minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu egzaminu wynosi 16 pkt, w tym: minimum 1 punkt za prezentację dorobku plastycznego oraz minimum 15 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje o kierunku Wzornictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2018-07-09
Strona www uczelni:
asp.katowice.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Wzornictwo ASP

Przykłady zawodów

Projektant wzornictwa przemysłowego
Projektant wzornictwa przemysłowego tworzy formy przedmiotów przeznaczonych do produkcji.
Projektant tworzy wzory przedmiotów powszechnego użytku o walorach artystycznych i funkcjonalnych, np. (meble, obuwie, maszyny, urządzenia przemysłowe, środki produkcji, środki transportu. Projektowane produkty powinny być uzasadnione ekonomicznie, wykonalne technologicznie oraz spełniać potrzeby użytkowników i producentów. Projektant oblicza parametry projektowanych wyrobów i dobiera materiały. Modeluje wyrób i/lub nadzoruje jego wykonawstwo. Ocenia poziom wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych. Uczestniczy w pokazach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych. Monitoruje najnowsze tendencje i przemiany zachodzące we wzornictwie projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej. Współpracuje z technologami i specjalistami w dziedzinie marketingu. Efektem pracy projektanta są często innowacyjne rozwiązania. Obszar występowania zawodu związany jest z wieloma branżami gospodarki, zarówno sektora usług, jak i produkcji. Wzornictwo może występować jako stylizacja, element procesu projektowania, element strategii przedsiębiorstwa, element innowacji. Projektowanie wzornictwa to najczęściej praca zespołowa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201417
rok 201516
rok 201615
rok 201722
rok 201819
rok 201913
Liczba absolwentów
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,0%
absolwenci z roku 201686,7%
absolwenci z roku 201777,3%
absolwenci z roku 201868,4%
absolwenci z roku 201969,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,0%62,5%
absolwenci z roku 201680,0%66,7%
absolwenci z roku 201777,3%54,5%
absolwenci z roku 201868,4%36,8%
absolwenci z roku 201969,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku10,8%2,1%6,1%0,0%11,8%16,7%
w II roku0,0%5,2%0,6%1,1%3,9%
w III roku10,8%6,8%12,8%3,4%
w IV roku1,0%0,5%6,1%
w V roku1,0%5,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,190,260,710,002,593,29
w II roku0,001,090,090,410,73
w III roku1,511,092,611,13
w IV roku0,120,311,18
w V roku0,591,36
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,6718,83
absolwenci z roku 201513,2317,69
absolwenci z roku 201615,4022,25
absolwenci z roku 201716,0624,93
absolwenci z roku 20182,7110,60
absolwenci z roku 20195,677,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201447,1%29,4%23,5%
abs. z roku 201550,0%37,5%12,5%
abs. z roku 201653,3%33,3%13,3%
abs. z roku 201731,8%9,1%4,5%
abs. z roku 201873,7%36,8%0,0%
abs. z roku 201961,5%30,8%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca34,8%27,6%32,2%15,9%41,2%28,8%
umowa o pracę22,5%22,9%20,0%5,7%24,1%13,5%
samo­zatrudnienie10,3%4,7%8,9%2,3%0,0%7,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 420 zł1 931 zł1 094 zł1 635 zł1 530 zł675 zł
w II roku2 026 zł3 367 zł1 985 zł1 623 zł1 876 zł
w III roku2 245 zł3 634 zł1 780 zł2 740 zł
w IV roku3 294 zł4 777 zł3 324 zł
w V roku3 796 zł4 864 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 774 zł2 253 zł1 229 zł2 496 zł1 012 zł
w II roku2 340 zł3 335 zł1 952 zł2 485 zł2 626 zł
w III roku2 769 zł3 560 zł2 390 zł3 348 zł
w IV roku3 054 zł4 841 zł3 583 zł
w V roku3 420 zł4 918 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - ASP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,370,490,250,370,310,13
w II roku0,560,740,420,360,36
w III roku0,560,790,360,54
w IV roku0,721,000,63
w V roku0,770,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
ASP, Wzornictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności