aplikacja Matura google play app store

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Kryteria przyjęć
na kierunku Pedagogika specjalna:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Nie ma list rankingowych kandydatów oraz progów punktowych. Wszyscy, którzy spełniają wymagania formalne mają takie same szanse by zostać studentami uczelni.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.uns.lodz.pl/strefa-kandydata
Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności