dlamaturzysty.info

Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowego

Kryteria przyjęć
na kierunku Pedagogika:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.uns.lodz.pl/strefa-kandydata
Dodatkowe informacje o kierunku Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowego

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności