aplikacja Matura google play app store

Kierunek Rzeźba

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Rzeźba

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-11-14
Strona www uczelni:
www.asp.wroc.pl

Przykłady zawodów

Artysta rzeźbiarz
Projektuje i wykonuje rzeźby figuralne (posągi, głowy, popiersia), pomnikowe, nagrobne, dekoracyjne i abstrakcyjne w różnych materiałach plastycznych: kamieniu, drewnie, gipsie, metalu, glinie, masach ceramicznych, wosku, kości słoniowej, lace, kamieniach szlachetnych oraz tworzywach sztucznych; używa dłut, świdrów, noży; komponuje przestrzeń wokół pomników lub innych rzeźb przestrzennych; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201611
rok 201910
rok 202112
Liczba absolwentów
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 20160,0%
absolwenci z roku 20190,0%
absolwenci z roku 20218,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2021
w I roku10,6%14,2%17,4%
w II roku5,3%23,3%
w III roku9,1%21,7%
w IV roku6,1%
w V roku9,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2021
w I roku1,473,063,54
w II roku0,824,31
w III roku2,866,91
w IV roku1,61
w V roku3,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201610,5017,56
absolwenci z roku 20197,809,50
absolwenci z roku 20215,447,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201672,7%45,5%0,0%
abs. z roku 201980,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202166,7%16,7%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca40,9%45,0%38,9%
umowa o pracę22,7%27,5%13,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%2,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku1 552 zł1 873 zł2 897 zł
w II roku1 442 zł2 228 zł
w III roku1 777 zł2 393 zł
w IV roku1 712 zł
w V roku2 628 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 401 zł2 734 zł
w II roku2 546 zł2 870 zł
w III roku2 324 zł3 364 zł
w IV roku3 557 zł
w V roku4 921 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rzeźba - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,380,390,43
w II roku0,360,42
w III roku0,380,36
w IV roku0,38
w V roku0,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ASP, Rzeźba (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności