aplikacja Matura google play app store

Kierunek Sztuka i wzornictwo szkła

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Sztuka i wzornictwo szkła

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.asp.wroc.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Sztuka i wzornictwo szkła ASP

Przykłady zawodów

Projektant wzornictwa przemysłowego
Projektant wzornictwa przemysłowego tworzy formy przedmiotów przeznaczonych do produkcji.
Projektant tworzy wzory przedmiotów powszechnego użytku o walorach artystycznych i funkcjonalnych, np. (meble, obuwie, maszyny, urządzenia przemysłowe, środki produkcji, środki transportu. Projektowane produkty powinny być uzasadnione ekonomicznie, wykonalne technologicznie oraz spełniać potrzeby użytkowników i producentów. Projektant oblicza parametry projektowanych wyrobów i dobiera materiały. Modeluje wyrób i/lub nadzoruje jego wykonawstwo. Ocenia poziom wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych. Uczestniczy w pokazach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych. Monitoruje najnowsze tendencje i przemiany zachodzące we wzornictwie projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej. Współpracuje z technologami i specjalistami w dziedzinie marketingu. Efektem pracy projektanta są często innowacyjne rozwiązania. Obszar występowania zawodu związany jest z wieloma branżami gospodarki, zarówno sektora usług, jak i produkcji. Wzornictwo może występować jako stylizacja, element procesu projektowania, element strategii przedsiębiorstwa, element innowacji. Projektowanie wzornictwa to najczęściej praca zespołowa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201715
rok 201812
rok 201914
rok 202011
rok 202112
Liczba absolwentów
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201891,7%
absolwenci z roku 201985,7%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202183,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201773,3%60,0%
absolwenci z roku 201891,7%66,7%
absolwenci z roku 201985,7%42,9%
absolwenci z roku 2020100,0%36,4%
absolwenci z roku 202183,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,9%0,0%4,2%0,0%2,8%
w II roku1,7%0,0%0,0%0,0%
w III roku5,6%0,0%0,0%
w IV roku3,3%0,0%
w V roku1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,380,000,720,000,55
w II roku0,200,000,000,00
w III roku1,430,000,00
w IV roku0,430,00
w V roku0,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201716,3127,17
absolwenci z roku 201827,2724,80
absolwenci z roku 201918,0019,14
absolwenci z roku 202014,509,83
absolwenci z roku 20218,609,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201740,0%26,7%0,0%
abs. z roku 201825,0%8,3%0,0%
abs. z roku 201935,7%21,4%7,1%
abs. z roku 202036,4%36,4%0,0%
abs. z roku 202133,3%16,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca28,3%5,6%17,3%28,0%15,3%
umowa o pracę18,9%4,2%11,3%28,0%8,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 824 zł1 181 zł2 612 zł3 316 zł2 069 zł
w II roku2 812 zł1 787 zł3 252 zł
w III roku2 586 zł1 539 zł2 597 zł
w IV roku3 443 zł2 805 zł
w V roku3 927 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 280 zł2 389 zł3 316 zł
w II roku3 099 zł2 879 zł4 372 zł
w III roku3 445 zł2 412 zł3 388 zł
w IV roku4 058 zł3 801 zł
w V roku4 735 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo szkła - ASP, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,370,240,540,530,36
w II roku0,540,310,51
w III roku0,460,270,41
w IV roku0,590,45
w V roku0,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ASP, Sztuka i wzornictwo szkła (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności