aplikacja Matura google play app store

Kierunek Sztuka mediów

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Sztuka mediów

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.asp.wroc.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Sztuka mediów ASP

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201613
rok 201714
rok 201828
rok 201926
rok 202010
rok 202115
Liczba absolwentów
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201669,2%
absolwenci z roku 201735,7%
absolwenci z roku 201882,2%
absolwenci z roku 201980,8%
absolwenci z roku 202090,0%
absolwenci z roku 202160,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201653,8%53,8%
absolwenci z roku 201735,7%7,1%
absolwenci z roku 201875,0%46,4%
absolwenci z roku 201980,8%46,2%
absolwenci z roku 202090,0%80,0%
absolwenci z roku 202153,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%19,0%4,2%0,0%0,0%2,2%
w II roku2,8%0,0%4,8%4,5%0,7%0,0%
w III roku3,5%8,3%6,0%8,0%2,3%
w IV roku0,0%16,7%0,6%1,2%
w V roku6,2%8,3%6,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,004,100,970,000,000,51
w II roku0,340,000,900,780,110,00
w III roku0,331,881,231,510,35
w IV roku0,004,160,190,26
w V roku1,391,411,94
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201428,8833,75
absolwenci z roku 201617,7522,64
absolwenci z roku 201712,367,00
absolwenci z roku 201816,9616,06
absolwenci z roku 20198,219,10
absolwenci z roku 202012,0010,33
absolwenci z roku 20211,182,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 20148,3%0,0%0,0%
abs. z roku 201653,8%38,5%7,7%
abs. z roku 201771,4%57,1%14,3%
abs. z roku 201846,4%28,6%14,3%
abs. z roku 201957,7%42,4%7,7%
abs. z roku 202030,0%20,0%0,0%
abs. z roku 202173,3%66,7%6,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca0,7%28,2%47,0%27,7%41,7%21,7%57,2%
umowa o pracę0,0%12,2%26,8%13,1%27,3%16,7%53,3%
samo­zatrudnienie0,0%6,4%12,5%9,2%7,1%0,0%6,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 627 zł1 726 zł1 718 zł3 269 zł2 219 zł3 283 zł
w II roku2 296 zł2 684 zł2 690 zł2 930 zł2 161 zł
w III roku3 179 zł2 454 zł3 202 zł2 832 zł
w IV roku2 373 zł3 847 zł3 188 zł3 728 zł
w V roku2 612 zł3 610 zł3 905 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 573 zł1 999 zł2 302 zł3 339 zł3 420 zł
w II roku2 404 zł2 618 zł3 304 zł2 711 zł
w III roku3 848 zł2 808 zł3 702 zł3 351 zł
w IV roku2 883 zł4 433 zł3 905 zł4 351 zł
w V roku3 361 zł3 481 zł5 735 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów - ASP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,410,350,570,390,51
w II roku0,580,600,540,520,35
w III roku0,730,520,560,45
w IV roku0,540,820,610,57
w V roku0,540,660,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ASP, Sztuka mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności