aplikacja Matura google play app store

Kierunek Malarstwo

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Malarstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2017-11-09
Strona www uczelni:
www.asp.wroc.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Malarstwo

Przykłady zawodów

Artysta malarz
Maluje portrety, pejzaże, martwą naturę, kompozycje abstrakcyjne itd., nakładając farby za pomocą pędzla, szpachli, piórka, węgla, ołówka na płaszczyzny z papieru, płótna, drewna, tynku, ceramiki, szkła; realizuje własne zamierzenia twórcze różnymi technikami malarskimi, jak: akwarela, gwasz, collage, olej, pastel, tempera, fresk; w zależności od przeznaczenia i skali malarstwa uprawia jedną z jego form: malarstwo monumentalne, dekoracyjne, sztalugowe, książkowe, miniaturowe lub zdobnicze; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach; uczestniczy w plenerach malarskich.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201515
rok 201621
rok 201719
rok 201819
rok 201913
rok 202015
rok 202118
Liczba absolwentów
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201526,7%
absolwenci z roku 201633,3%
absolwenci z roku 201721,1%
absolwenci z roku 201852,6%
absolwenci z roku 20197,7%
absolwenci z roku 20206,7%
absolwenci z roku 202116,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,2%3,9%14,7%11,0%20,6%9,0%15,0%9,3%
w II roku18,1%4,4%7,9%1,3%11,8%3,2%12,2%
w III roku8,3%3,3%13,1%15,8%8,8%3,2%
w IV roku7,6%10,0%7,1%14,5%6,6%
w V roku8,3%8,9%5,2%7,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,720,372,161,963,982,172,242,33
w II roku4,230,673,020,392,990,741,97
w III roku1,740,783,354,183,211,37
w IV roku1,072,501,772,682,80
w V roku2,212,160,960,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,1029,00
absolwenci z roku 20158,8015,00
absolwenci z roku 201611,8420,93
absolwenci z roku 20179,9415,27
absolwenci z roku 201815,5624,36
absolwenci z roku 20196,4018,40
absolwenci z roku 20203,088,75
absolwenci z roku 20212,695,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%25,0%0,0%
abs. z roku 201580,0%33,3%0,0%
abs. z roku 201652,4%23,8%9,5%
abs. z roku 201763,2%42,1%10,5%
abs. z roku 201836,8%21,1%5,3%
abs. z roku 201961,5%38,5%0,0%
abs. z roku 202086,7%40,0%0,0%
abs. z roku 202172,2%44,4%5,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca26,4%51,1%28,2%31,6%23,2%35,3%60,0%50,9%
umowa o pracę16,7%21,1%19,0%17,1%17,5%18,6%19,4%29,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,8%1,3%0,4%0,0%0,0%5,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku967 zł818 zł1 529 zł1 326 zł1 048 zł3 066 zł2 196 zł2 927 zł
w II roku1 018 zł1 183 zł1 779 zł1 424 zł1 653 zł4 149 zł3 598 zł
w III roku1 158 zł1 467 zł2 109 zł2 198 zł2 145 zł4 849 zł
w IV roku1 592 zł2 282 zł2 729 zł2 711 zł3 278 zł
w V roku1 650 zł2 796 zł2 704 zł3 277 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 378 zł991 zł2 164 zł1 535 zł1 273 zł4 052 zł2 534 zł3 550 zł
w II roku1 541 zł2 105 zł1 817 zł1 392 zł5 956 zł3 777 zł
w III roku1 966 zł2 125 zł2 416 zł2 645 zł1 992 zł5 535 zł
w IV roku1 917 zł3 565 zł3 251 zł3 437 zł3 917 zł
w V roku2 290 zł5 110 zł3 719 zł3 555 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - ASP, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,240,190,370,290,220,530,420,47
w II roku0,250,250,410,290,320,680,61
w III roku0,250,290,430,420,390,72
w IV roku0,330,430,510,490,52
w V roku0,330,530,470,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ASP, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności