dlamaturzysty.info

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Uzyskana liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego przeliczana jest w następujący sposób:

 1. dla poziomu podstawowego
  ilość punktów procentowych x 0,7 

 2. dla poziomu rozszerzonego
  ilość punktów procentowych x 1

 3. dla matury z języka obcego na poziomie szkół dwujęzycznych***
  ilość punktów procentowych x 0,5 + 50 pkt

Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna dowiesz się:

 • Czym jest dziennikarstwo, zwłaszcza ekonomiczne i internetowe
 • Jakie są sekrety komunikacji społecznej i biznesowej
 • Jak poprawnie budować komunikację firmy z otoczeniem
 • Jak budować wizerunek firmy w Internecie
 • Co to takiego nowe media i jak je wykorzystuje się we współczesnej komunikacji
 • Co to takiego bilans, zysk, kampania marketingowa, raport finansowy i inne pojęcia z ekonomii, zarządzania, finansów marketingu i public relations

Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna nauczysz się:

 • Rozumieć świat biznesu
 • Redagować teksty – zarówno te w formie tradycyjnej jak i elektronicznej
 • Redagować newslettery oraz reklamy w postaci SMS oraz MMS
 • Redagować strony i portale internetowe
 • Posługiwać się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w pracy redaktorów i specjalistów PR
 • Wykorzystywać portale społecznościowe i inne nowoczesne narzędzia informatyczne do komunikowania się w biznesie
 • Tworzyć prezentacje multimedialne udostępniane np. na YouTube oraz w portalach korporacyjnych

Różnorodność oferty edukacyjnej na wszystkich trzech specjalnościach gwarantuje naszym absolwentom przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna będziesz mógł pracować na stanowisku:

 • Redaktora gazety firmowej
 • Redaktora i moderatora portalu społecznościowego
 • Redaktora portalu internetowego
 • Specjalisty ds. marketingu i promocji
 • Specjalisty ds. public relations
 • Specjalisty ds. komunikacji biznesowej (marketingowej)
 • Rzecznika prasowego

Absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy w mediach, do współpracy z portalami internetowymi , a także do zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zostanie wyposażony także w podstawy wiedzy ekonomicznej.

Co wyróżnia kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony na Wydziale Informatyki i Komunikacji?

 • Innowacyjne połączenie nauk humanistycznych, ekonomii i technologii informatycznych
 • Nacisk na doświadczenie praktyczne
 • Praktyki w radiu, telewizji, redakcjach portali internetowych i korporacyjnych a także firmach (w działach PR)
 • Trzy interesujące specjalności:
 1. Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach
 2. Public Relations i dziennikarstwo ekonomiczne
 3. Kultura i komunikacja międzykulturowa

Absolwenci wyróżniać się będą wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.

Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UE

Przykłady zawodów

Dziennikarz
Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201464
rok 201557
rok 201651
rok 201763
rok 201870
rok 201967
Liczba absolwentów
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,7%
absolwenci z roku 201680,4%
absolwenci z roku 201774,6%
absolwenci z roku 201870,0%
absolwenci z roku 201967,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,7%70,2%
absolwenci z roku 201678,4%56,9%
absolwenci z roku 201773,0%47,6%
absolwenci z roku 201870,0%50,0%
absolwenci z roku 201961,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,7%3,5%1,5%2,0%1,1%2,2%
w II roku1,8%2,0%2,9%0,1%0,4%
w III roku1,2%3,9%1,8%1,1%
w IV roku0,8%2,0%2,5%
w V roku0,9%3,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,070,610,340,290,220,65
w II roku0,280,680,820,020,07
w III roku0,150,770,380,24
w IV roku0,110,240,74
w V roku0,240,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,6018,24
absolwenci z roku 201515,2217,30
absolwenci z roku 201614,3018,38
absolwenci z roku 201711,5714,39
absolwenci z roku 20187,816,08
absolwenci z roku 20191,822,73
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,2%34,4%0,0%
abs. z roku 201547,4%42,1%5,3%
abs. z roku 201643,1%25,5%0,0%
abs. z roku 201747,6%36,5%3,2%
abs. z roku 201854,3%41,4%5,7%
abs. z roku 201955,2%46,3%3,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca28,3%32,2%22,7%32,0%40,7%46,9%
umowa o pracę24,2%27,3%16,0%25,0%34,4%36,3%
samo­zatrudnienie0,0%3,9%0,0%1,5%3,0%3,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 631 zł1 694 zł1 322 zł1 672 zł2 563 zł2 466 zł
w II roku1 975 zł2 030 zł2 163 zł1 929 zł3 099 zł
w III roku2 472 zł3 089 zł2 916 zł3 135 zł
w IV roku3 164 zł3 956 zł3 626 zł
w V roku3 990 zł4 503 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 905 zł1 756 zł1 854 zł1 729 zł3 023 zł2 828 zł
w II roku2 265 zł2 156 zł2 406 zł2 148 zł3 347 zł
w III roku2 496 zł3 275 zł3 193 zł3 124 zł
w IV roku3 223 zł3 976 zł3 971 zł
w V roku4 047 zł4 479 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,420,420,300,360,520,49
w II roku0,480,490,460,390,60
w III roku0,560,660,580,61
w IV roku0,690,800,68
w V roku0,810,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności