dlamaturzysty.info

Kierunek Finanse menedżerskie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Uzyskana liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego przeliczana jest w następujący sposób:

  1. dla poziomu podstawowego
    ilość punktów procentowych x 0,7 

  2. dla poziomu rozszerzonego
    ilość punktów procentowych x 1

  3. dla matury z języka obcego na poziomie szkół dwujęzycznych***
    ilość punktów procentowych x 0,5 + 50 pkt

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse menedżerskie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-05-10
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Finanse menedżerskie

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201737
rok 201857
rok 201958
Liczba absolwentów
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201791,9%
absolwenci z roku 201893,0%
absolwenci z roku 201991,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201789,2%67,6%
absolwenci z roku 201889,5%50,9%
absolwenci z roku 201991,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,6%2,2%0,4%
w II roku0,7%2,0%
w III roku5,6%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,260,430,10
w II roku0,320,65
w III roku1,37
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201714,1716,79
absolwenci z roku 20188,258,71
absolwenci z roku 20194,503,74
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201745,9%35,1%2,7%
abs. z roku 201864,9%54,4%1,8%
abs. z roku 201956,9%36,2%1,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca29,3%47,4%35,2%
umowa o pracę23,4%41,5%27,2%
samo­zatrudnienie1,8%1,2%1,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 667 zł2 317 zł2 501 zł
w II roku2 668 zł3 374 zł
w III roku3 600 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 918 zł2 692 zł3 527 zł
w II roku2 911 zł3 377 zł
w III roku3 705 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse menedżerskie - UE, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,370,480,47
w II roku0,530,67
w III roku0,68
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UE, Finanse menedżerskie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności