dlamaturzysty.info

Kierunek Gospodarka turystyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Uzyskana liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego przeliczana jest w następujący sposób:

  1. dla poziomu podstawowego
    ilość punktów procentowych x 0,7 

  2. dla poziomu rozszerzonego
    ilość punktów procentowych x 1

  3. dla matury z języka obcego na poziomie szkół dwujęzycznych***
    ilość punktów procentowych x 0,5 + 50 pkt

Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka turystyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2015-04-23
Do podstawowych przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia kierunku Gospodarka Turystyczna należą między innymi: mikro- i makroekonomia, podstawy prawa, zarządzanie i finanse. Do treści kierunkowych należą: geografia turystyczna, ekonomika turystyki, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym oraz marketing w turystyce. 
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka turystyczna UE

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014125
rok 201559
rok 201651
rok 201735
rok 201830
rok 201921
Liczba absolwentów
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,3%
absolwenci z roku 201682,4%
absolwenci z roku 201785,7%
absolwenci z roku 201873,3%
absolwenci z roku 201971,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,2%62,7%
absolwenci z roku 201678,4%66,7%
absolwenci z roku 201788,6%60,0%
absolwenci z roku 201870,0%40,0%
absolwenci z roku 201966,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku3,9%2,1%1,0%3,3%1,9%2,0%
w II roku1,9%0,3%0,3%1,0%2,2%
w III roku4,9%2,5%2,9%0,5%
w IV roku3,4%3,2%5,1%
w V roku2,3%4,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,430,300,240,520,500,49
w II roku0,250,070,090,250,94
w III roku0,850,630,620,11
w IV roku0,790,941,35
w V roku0,551,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,4622,05
absolwenci z roku 201513,0717,74
absolwenci z roku 201614,0616,83
absolwenci z roku 201714,5017,71
absolwenci z roku 20188,848,26
absolwenci z roku 20194,507,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201441,6%28,0%2,4%
abs. z roku 201550,8%44,1%0,0%
abs. z roku 201652,9%47,1%0,0%
abs. z roku 201745,7%34,3%0,0%
abs. z roku 201860,0%46,7%0,0%
abs. z roku 201981,0%52,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca25,7%38,0%38,1%29,3%38,3%46,4%
umowa o pracę16,5%33,2%32,8%27,1%26,4%27,8%
samo­zatrudnienie1,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 299 zł1 755 zł1 481 zł2 036 zł1 950 zł1 269 zł
w II roku1 654 zł2 223 zł1 992 zł2 430 zł2 831 zł
w III roku2 276 zł2 825 zł2 713 zł2 923 zł
w IV roku3 002 zł3 219 zł3 206 zł
w V roku3 523 zł3 702 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 543 zł2 027 zł1 684 zł2 413 zł2 513 zł2 167 zł
w II roku1 953 zł2 536 zł2 443 zł2 733 zł3 186 zł
w III roku2 557 zł3 005 zł2 834 zł3 118 zł
w IV roku3 085 zł3 343 zł3 224 zł
w V roku3 665 zł3 757 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,320,460,360,450,400,24
w II roku0,390,540,450,490,55
w III roku0,530,630,550,56
w IV roku0,650,680,62
w V roku0,720,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UE, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności