dlamaturzysty.info

Kierunek Przedsiębiorczość i finanse

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Uzyskana liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego przeliczana jest w następujący sposób:

  1. dla poziomu podstawowego
    ilość punktów procentowych x 0,7 

  2. dla poziomu rozszerzonego
    ilość punktów procentowych x 1

  3. dla matury z języka obcego na poziomie szkół dwujęzycznych***
    ilość punktów procentowych x 0,5 + 50 pkt

Dodatkowe informacje o kierunku Przedsiębiorczość i finanse

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-07-09
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Przedsiębiorczość i finanse UE

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201765
rok 201870
rok 201981
Liczba absolwentów
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201787,7%
absolwenci z roku 201885,7%
absolwenci z roku 201988,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201787,7%78,5%
absolwenci z roku 201885,7%50,0%
absolwenci z roku 201988,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,5%1,3%0,9%
w II roku0,8%2,5%
w III roku4,3%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,080,320,23
w II roku0,240,80
w III roku0,77
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201715,0817,24
absolwenci z roku 201810,1512,00
absolwenci z roku 20192,462,37
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201741,6%27,7%10,8%
abs. z roku 201854,3%38,6%1,4%
abs. z roku 201969,1%58,0%3,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca32,1%39,0%54,1%
umowa o pracę22,4%29,3%49,2%
samo­zatrudnienie8,4%1,3%2,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 153 zł2 370 zł2 742 zł
w II roku2 485 zł2 821 zł
w III roku3 416 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 478 zł2 761 zł3 102 zł
w II roku2 891 zł3 065 zł
w III roku3 679 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i finanse - UE, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,510,470,55
w II roku0,520,55
w III roku0,69
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UE, Przedsiębiorczość i finanse (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności