aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kosmetologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka

Przeliczanie punktów rankingowych

NOWA MATURA (zdawana w Polsce od 2005 roku do teraz)

Poziom rozszerzony:

1% = 1 pkt (na kierunkach: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Farmacja)

1% = 2 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne)


Poziom podstawowy:

1% = 1 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne)

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/kryteria_przyjec
Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-10-08

Sylwetka absolwenta

Ogólnym celem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Kosmetologia jest przygotowanie absolwenta, który posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.
Po trzyletnich studiach pierwszego stopnia, absolwent z tytułem zawodowym licencjata potrafi:
  • świadomie współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego i zastosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,
  • rozróżniać rodzaje zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej oraz upiększającej,
  • poprawnie dobierać i rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,
  • opracowywać wskazania do pielęgnacji ciała w warunkach domowych.
  • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny

Absolwent kierunku Kosmetologia jest przygotowany do:

  • podjęcia studiów drugiego stopnia,
  • pracy w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej o pełnym zakresie świadczonych usług,
  • podjęcia pracy w charakterze nauczyciela zawodu,
  • prowadzenia szkoleń i prezentacji profesjonalnych firm kosmetycznych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kosmetologia UMB

Przykłady zawodów

Kosmetolog
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/s,5375/Studia_I_stopnia

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201560
rok 201672
rok 201773
rok 201869
rok 201984
rok 202081
rok 202188
rok 202287
Liczba absolwentów
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/s,5375/Studia_I_stopnia

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201588,3%
absolwenci z roku 201688,9%
absolwenci z roku 201789,0%
absolwenci z roku 201885,5%
absolwenci z roku 201983,3%
absolwenci z roku 202088,9%
absolwenci z roku 202180,7%
absolwenci z roku 202280,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201585,0%75,0%
absolwenci z roku 201684,7%77,8%
absolwenci z roku 201784,9%78,1%
absolwenci z roku 201884,1%81,2%
absolwenci z roku 201979,8%67,9%
absolwenci z roku 202084,0%75,3%
absolwenci z roku 202173,9%54,5%
absolwenci z roku 202277,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/s,5375/Studia_I_stopnia

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,0%2,0%3,0%5,2%3,0%3,8%6,3%3,2%
w II roku3,9%2,3%1,1%1,3%3,0%2,1%0,8%
w III roku10,4%11,7%13,5%11,1%11,0%6,4%
w IV roku7,2%4,7%8,4%5,6%8,4%
w V roku6,1%4,6%3,2%3,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,600,220,340,810,480,470,900,36
w II roku0,580,360,220,160,410,280,12
w III roku1,381,662,271,621,530,94
w IV roku0,880,721,070,861,00
w V roku0,750,610,490,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/s,5375/Studia_I_stopnia

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201519,9028,68
absolwenci z roku 201620,4125,36
absolwenci z roku 201717,9023,42
absolwenci z roku 201822,8628,94
absolwenci z roku 201919,4422,58
absolwenci z roku 202015,3617,58
absolwenci z roku 202111,8612,62
absolwenci z roku 20224,186,47
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201533,3%15,0%5,0%
abs. z roku 201620,8%11,1%0,0%
abs. z roku 201738,4%27,4%2,7%
abs. z roku 201823,2%17,4%1,4%
abs. z roku 201933,3%22,6%3,6%
abs. z roku 202043,2%28,4%4,9%
abs. z roku 202142,0%25,0%4,5%
abs. z roku 202233,3%14,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,0%11,1%21,3%11,2%18,4%25,9%23,2%17,4%
umowa o pracę6,8%6,2%13,9%10,0%10,3%15,5%12,7%8,0%
samo­zatrudnienie2,8%0,0%1,5%0,2%2,2%2,8%2,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/s,5375/Studia_I_stopnia

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 260 zł999 zł1 215 zł1 076 zł1 316 zł1 700 zł1 638 zł1 650 zł
w II roku1 542 zł1 469 zł1 804 zł1 250 zł1 316 zł1 869 zł2 588 zł
w III roku2 079 zł1 999 zł1 910 zł1 916 zł2 523 zł2 659 zł
w IV roku2 583 zł2 819 zł2 486 zł2 696 zł3 128 zł
w V roku2 929 zł3 090 zł3 093 zł3 418 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 627 zł1 262 zł1 495 zł1 402 zł1 652 zł1 910 zł2 272 zł2 511 zł
w II roku2 394 zł1 982 zł2 009 zł1 518 zł1 992 zł2 349 zł3 331 zł
w III roku2 528 zł2 261 zł2 223 zł2 283 zł2 609 zł3 404 zł
w IV roku2 847 zł3 015 zł2 610 zł3 013 zł3 438 zł
w V roku3 085 zł3 441 zł3 190 zł3 932 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UMB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,240,290,240,270,310,290,25
w II roku0,390,340,400,270,260,310,39
w III roku0,480,440,400,350,430,41
w IV roku0,550,580,480,450,46
w V roku0,590,580,530,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMB, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umb.edu.pl/s,5375/Studia_I_stopnia

Kryteria przyjęć:

» UMB - kierunki wg matury

Kontakt:

Biuro Promocji i Rekrutacji:
ul. Jana Kilińskiego 1
(lewe skrzydło Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 73, 85 748 54 72,
kom. 506 374 319


lekarski-2.png
Polityka Prywatności