Kryteria przyjęć:
Kierunek Analityka medyczna

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka

Przeliczanie punktów rankingowych

1. NOWA MATURA: Wyniki procentowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce od 2005r. czyli z tzw. nowej matury są przeliczane w następujący sposób:
https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/przeliczanie_punktow_rankingowych 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności