aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kosmetologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
1 spośród:matematyka
chemia

Podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego lub wstępnego lub średnia ocen ze studiów wyższych.

1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym

1% z poziomu podstawowego = 1 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym

W przypadku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego: 1% = 1 pkt niezależnie od wybranego poziomu zdawania przedmiotu.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.umlub.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-12-17
Strona www uczelni:
www.umlub.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kosmetologia UML

Przykłady zawodów

Kosmetolog
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201423
rok 201520
rok 201626
rok 201731
rok 201829
rok 201929
rok 202029
rok 202136
Liczba absolwentów
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,0%
absolwenci z roku 201692,3%
absolwenci z roku 201787,1%
absolwenci z roku 201893,1%
absolwenci z roku 201986,2%
absolwenci z roku 202082,8%
absolwenci z roku 202191,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,0%75,0%
absolwenci z roku 201684,6%84,6%
absolwenci z roku 201780,6%77,4%
absolwenci z roku 201889,7%89,7%
absolwenci z roku 201979,3%58,6%
absolwenci z roku 202072,4%51,7%
absolwenci z roku 202186,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,1%7,1%0,0%8,3%3,7%2,6%4,0%2,3%
w II roku1,1%7,1%0,0%7,5%6,3%3,7%2,0%
w III roku15,2%15,8%8,7%11,0%6,6%4,3%
w IV roku6,9%6,7%5,8%11,6%8,0%
w V roku5,1%2,1%1,9%1,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,090,700,000,990,450,520,530,32
w II roku0,100,820,000,970,450,580,28
w III roku1,651,930,951,490,930,64
w IV roku0,950,720,671,431,56
w V roku0,890,220,300,21
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201425,4729,56
absolwenci z roku 201522,8226,15
absolwenci z roku 201623,8328,85
absolwenci z roku 201717,2422,88
absolwenci z roku 201821,2529,19
absolwenci z roku 201912,4213,27
absolwenci z roku 202011,2511,46
absolwenci z roku 20213,004,38
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201421,7%17,4%0,0%
abs. z roku 201520,0%10,0%5,0%
abs. z roku 201619,2%7,7%0,0%
abs. z roku 201745,2%32,3%3,2%
abs. z roku 201827,6%6,9%0,0%
abs. z roku 201955,2%44,8%3,4%
abs. z roku 202037,9%27,6%3,4%
abs. z roku 202147,2%30,6%5,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca10,1%10,4%7,4%28,5%12,6%31,0%24,4%30,6%
umowa o pracę7,2%5,0%4,5%22,0%2,9%24,7%18,4%20,4%
samo­zatrudnienie0,0%2,1%0,0%0,8%0,0%3,4%2,3%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 108 zł570 zł1 093 zł1 442 zł963 zł1 625 zł1 557 zł2 078 zł
w II roku1 611 zł856 zł751 zł1 713 zł1 169 zł2 643 zł1 837 zł
w III roku2 055 zł1 355 zł1 563 zł2 259 zł2 044 zł3 692 zł
w IV roku2 147 zł1 952 zł2 144 zł2 927 zł2 924 zł
w V roku2 301 zł2 828 zł2 398 zł3 745 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 572 zł1 673 zł1 801 zł1 773 zł2 517 zł
w II roku1 818 zł1 304 zł896 zł1 801 zł1 506 zł2 851 zł2 180 zł
w III roku2 131 zł1 609 zł1 686 zł2 611 zł2 537 zł3 898 zł
w IV roku2 020 zł2 157 zł2 310 zł3 241 zł2 802 zł
w V roku2 328 zł3 039 zł2 342 zł3 911 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UML, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,330,180,280,350,240,310,300,37
w II roku0,460,250,200,380,230,480,32
w III roku0,500,340,360,500,400,63
w IV roku0,500,440,460,580,51
w V roku0,490,590,470,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UML, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności