aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
1 spośród:matematyka
chemia

Podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego lub wstępnego lub średnia ocen ze studiów wyższych.

1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym

1% z poziomu podstawowego = 1 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym

W przypadku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego: 1% = 1 pkt niezależnie od wybranego poziomu zdawania przedmiotu.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.umlub.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka medyczna
Analityka medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-02-25
Strona www uczelni:
www.umlub.pl

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201522
rok 201629
rok 201728
rok 201829
rok 201936
rok 202033
rok 202137
rok 202238
Liczba absolwentów
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201518,2%
absolwenci z roku 201631,0%
absolwenci z roku 201725,0%
absolwenci z roku 201817,2%
absolwenci z roku 20198,3%
absolwenci z roku 202027,3%
absolwenci z roku 202116,2%
absolwenci z roku 202210,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku16,4%15,5%8,6%7,1%4,0%5,8%2,3%1,6%5,3%
w II roku0,8%1,5%2,6%1,5%2,9%1,9%0,5%0,2%
w III roku0,8%4,2%2,3%0,0%3,4%0,5%0,5%
w IV roku1,5%0,0%6,6%0,0%2,9%1,9%
w V roku0,5%0,0%2,3%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,121,690,880,870,420,960,380,240,81
w II roku0,050,210,190,270,250,320,060,03
w III roku0,050,730,450,000,280,120,05
w IV roku0,120,000,880,000,290,20
w V roku0,050,000,410,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,614,67
absolwenci z roku 20154,599,45
absolwenci z roku 20163,766,17
absolwenci z roku 20174,434,04
absolwenci z roku 20182,664,54
absolwenci z roku 20193,974,61
absolwenci z roku 20202,874,03
absolwenci z roku 20211,892,58
absolwenci z roku 20223,544,05
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 2014100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 201595,5%77,3%0,0%
abs. z roku 2016100,0%93,1%0,0%
abs. z roku 201796,4%92,9%0,0%
abs. z roku 201896,6%93,1%6,9%
abs. z roku 201991,7%91,7%0,0%
abs. z roku 202090,9%84,8%3,0%
abs. z roku 202194,6%89,2%0,0%
abs. z roku 202297,4%97,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca83,6%68,2%73,6%77,4%84,2%76,9%79,8%81,3%76,1%
umowa o pracę65,4%43,6%57,5%69,6%68,7%72,7%69,7%73,4%71,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%6,9%0,0%1,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 996 zł1 837 zł2 135 zł2 518 zł2 720 zł2 877 zł3 771 zł4 133 zł4 801 zł
w II roku2 959 zł2 689 zł2 882 zł3 227 zł3 248 zł5 145 zł4 968 zł6 106 zł
w III roku3 481 zł2 960 zł3 756 zł3 715 zł4 263 zł5 509 zł6 321 zł
w IV roku3 706 zł3 536 zł3 548 zł4 174 zł4 991 zł6 067 zł
w V roku4 220 zł3 433 zł4 900 zł5 026 zł6 391 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 226 zł1 714 zł2 225 zł2 597 zł2 810 zł2 850 zł3 750 zł4 092 zł4 894 zł
w II roku2 914 zł2 798 zł2 806 zł3 277 zł3 231 zł4 955 zł5 163 zł5 931 zł
w III roku3 470 zł3 156 zł3 602 zł3 715 zł4 031 zł5 288 zł6 373 zł
w IV roku3 725 zł3 554 zł3 555 zł4 036 zł4 758 zł5 967 zł
w V roku4 277 zł3 412 zł3 974 zł4 904 zł6 388 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - UML, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,580,480,540,630,630,610,770,770,74
w II roku0,840,680,680,750,720,990,931,01
w III roku0,950,690,820,780,870,941,05
w IV roku0,960,760,750,810,930,91
w V roku1,010,720,950,871,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UML, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności