dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Farmacja

przedmioty
biologia
chemia
1 spośród:matematyka
fizyka
W przypadku matematyki oraz fizyki i astronomii (albo fizyki) wynik egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym będzie przeliczony na punkty według zasady: 1% = 0,5 punktu, a wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,7 punktu.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności