aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
chemia
1 spośród:matematyka
fizyka
W przypadku matematyki oraz fizyki i astronomii (albo fizyki) wynik egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym będzie przeliczony na punkty według zasady: 1% = 0,5 punktu, a wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wg zasady: 1% = 0,7 punktu.
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka medyczna
Analityka medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-10-08
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz specjalistyczną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnego wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Zdobyte kwalifikacje pozwolą osobie, która ukończyła studia, zatrudnić się przede wszystkim w: medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach prowadzących badania kliniczne, instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Polityka Prywatności