Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo "nową maturę", będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:

1) język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
2) język obcy nowożytny - egzamin ustny,
3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin (poziom rozszerzony).

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności