Kryteria przyjęć:
Kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo "nową maturę", będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:

1) język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
2) język obcy nowożytny - egzamin ustny,
3) biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin (poziom rozszerzony).

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Centrum Astronomii UMK
Polityka Prywatności