aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zdrowie publiczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 150 punktów w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych, przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów, pozostałe kierunki – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.rekrutacja.umed.wroc.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie publiczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.umed.wroc.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zdrowie publiczne UMW

Przykłady zawodów

Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia publicznego
Zajmuje się ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; podejmuje zadania w zakresie zdrowia publicznego na szczeblu: administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych, nadzoru sanitarnego, a w szczególności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w Nadzorze Farmaceutycznym oraz w ochronie przed zagrożeniami środowiskowymi publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w instytucjach zarówno publicznych i niepublicznych promujących zdrowy styl życia i instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych.
Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia środowiskowego
Zajmuje się prowadzeniem badań problemów zdrowia środowiskowego, szkoleniem specjalistycznym, współpracą międzyresortową i międzynarodową w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego oraz sprawowaniem funkcji doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, szacowanie i charakterystyka ryzyka; odpowiada za opracowywanie metod postępowania i informowania społeczeństwa, identyfikację przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia, rozwiązywanie indywidualnych i grupowych problemów zdrowia środowiskowego; podejmuje działania na rzecz monitorowania środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz oceny oddziaływania środowiska na zdrowie.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201445
rok 201552
rok 201624
rok 201731
rok 201814
rok 201920
rok 202013
rok 202121
rok 202222
Liczba absolwentów
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,3%
absolwenci z roku 201691,7%
absolwenci z roku 201787,1%
absolwenci z roku 201892,9%
absolwenci z roku 201995,0%
absolwenci z roku 202076,9%
absolwenci z roku 202195,2%
absolwenci z roku 202286,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,1%54,4%
absolwenci z roku 201683,3%66,7%
absolwenci z roku 201783,9%74,2%
absolwenci z roku 201892,9%92,9%
absolwenci z roku 201985,0%75,0%
absolwenci z roku 202053,8%53,8%
absolwenci z roku 202185,7%61,9%
absolwenci z roku 202277,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,6%2,7%1,4%0,0%0,0%4,2%1,3%0,0%2,7%
w II roku1,5%3,8%0,0%0,0%0,0%2,5%0,6%1,2%
w III roku2,8%5,6%1,4%4,6%7,1%3,8%0,6%
w IV roku3,1%1,7%3,5%3,8%0,0%2,5%
w V roku3,5%1,2%8,7%1,9%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,050,200,140,000,001,030,220,001,06
w II roku0,180,380,000,000,000,550,100,22
w III roku0,511,000,231,531,770,940,12
w IV roku0,530,310,641,020,000,79
w V roku0,730,222,210,710,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,1522,61
absolwenci z roku 201517,2019,41
absolwenci z roku 201619,8322,00
absolwenci z roku 201714,5518,60
absolwenci z roku 201815,6417,21
absolwenci z roku 201919,8019,12
absolwenci z roku 20204,508,00
absolwenci z roku 20217,005,77
absolwenci z roku 20223,383,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201426,7%20,0%0,0%
abs. z roku 201541,0%34,9%0,0%
abs. z roku 201625,0%20,8%0,0%
abs. z roku 201758,1%51,6%0,0%
abs. z roku 201842,9%35,7%0,0%
abs. z roku 201935,0%25,0%0,0%
abs. z roku 202076,9%53,8%15,4%
abs. z roku 202171,4%57,1%0,0%
abs. z roku 202250,0%27,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca17,2%30,7%21,2%38,4%14,3%15,4%69,2%45,2%32,2%
umowa o pracę13,5%24,4%17,4%34,4%13,1%9,2%46,2%40,9%23,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%15,4%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 226 zł1 560 zł1 985 zł2 066 zł1 482 zł2 663 zł2 557 zł3 336 zł3 114 zł
w II roku1 498 zł2 151 zł2 074 zł2 726 zł1 987 zł3 167 zł2 924 zł4 781 zł
w III roku2 295 zł2 675 zł2 475 zł2 608 zł3 985 zł4 347 zł4 506 zł
w IV roku3 138 zł3 528 zł3 042 zł3 362 zł5 973 zł4 350 zł
w V roku3 657 zł4 085 zł3 724 zł5 072 zł6 882 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 460 zł1 870 zł2 206 zł2 326 zł1 778 zł1 510 zł2 765 zł3 912 zł4 300 zł
w II roku1 765 zł2 318 zł2 234 zł3 069 zł2 185 zł2 902 zł3 188 zł5 386 zł
w III roku2 396 zł2 745 zł2 939 zł2 956 zł3 883 zł3 991 zł4 506 zł
w IV roku3 087 zł3 292 zł3 558 zł3 590 zł5 290 zł4 534 zł
w V roku3 819 zł3 797 zł4 162 zł5 096 zł6 416 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,390,430,460,300,510,490,550,45
w II roku0,370,510,450,560,360,570,500,69
w III roku0,540,600,510,500,710,690,64
w IV roku0,690,730,590,610,990,60
w V roku0,750,780,680,841,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMW, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności