aplikacja Matura google play app store

Kierunek Położnictwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
język polski
Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 150 punktów w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych, przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów, pozostałe kierunki – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.rekrutacja.umed.wroc.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Położnictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-04-22
Strona www uczelni:
www.umed.wroc.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Położnictwo UMW

Przykłady zawodów

Położna
Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.
Położna – specjalista organizacji i zarządzania
Pełnienie funkcji kierowniczych, sprawne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia oraz dokonywanie oceny rynku i prowadzenie działalności położniczej.
Położna – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Realizowanie zadań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
Położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
Sprawowanie specjalistycznej opieki ginekologiczno-onkologicznej oraz pełnienie roli doradcy i konsultanta w różnych okresach życia kobiety.
Położna – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru.
Położna – specjalista pielęgniarstwa położniczego
Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych w odniesieniu do kobiety, kobiety ciężarnej, położnicy i noworodka.
Położna – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki położniczo – neonatologiczno – ginekologicznej nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem oraz niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
Położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Prowadzenie działalności edukacyjno zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa oraz ginekologiczno-onkologicznej.
Położna oddziałowa
Sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału położniczego, w tym planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu położniczo-pielęgniarskiego i personelu pomocniczego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201535
rok 201634
rok 201758
rok 201849
rok 201940
rok 202049
rok 202152
rok 202252
Liczba absolwentów
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,6%
absolwenci z roku 201694,1%
absolwenci z roku 201793,1%
absolwenci z roku 201889,8%
absolwenci z roku 201990,0%
absolwenci z roku 202095,9%
absolwenci z roku 2021100,0%
absolwenci z roku 202294,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,7%71,4%
absolwenci z roku 201694,1%79,4%
absolwenci z roku 201791,4%81,0%
absolwenci z roku 201887,8%77,6%
absolwenci z roku 201987,5%87,5%
absolwenci z roku 202093,9%93,9%
absolwenci z roku 2021100,0%82,7%
absolwenci z roku 202294,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,7%1,0%1,0%2,3%0,7%1,2%0,3%0,8%0,0%
w II roku4,3%0,2%0,2%0,7%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku2,1%1,0%2,0%0,4%0,0%0,0%0,0%
w IV roku1,2%1,7%0,0%1,3%0,7%0,0%
w V roku0,2%1,4%1,5%0,7%2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,130,140,200,170,330,080,180,00
w II roku0,420,030,040,090,000,000,000,00
w III roku0,190,110,260,070,000,000,00
w IV roku0,320,350,000,130,350,00
w V roku0,030,260,320,131,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,7314,52
absolwenci z roku 201515,7919,91
absolwenci z roku 201611,3013,09
absolwenci z roku 201711,1413,16
absolwenci z roku 20187,859,43
absolwenci z roku 20196,559,54
absolwenci z roku 20208,279,48
absolwenci z roku 20217,698,73
absolwenci z roku 20222,622,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201460,0%54,3%0,0%
abs. z roku 201551,4%45,7%0,0%
abs. z roku 201667,6%64,7%0,0%
abs. z roku 201763,8%58,6%0,0%
abs. z roku 201869,4%63,3%0,0%
abs. z roku 201975,0%67,5%0,0%
abs. z roku 202075,5%67,3%2,0%
abs. z roku 202175,0%65,4%1,9%
abs. z roku 202273,1%71,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca41,4%30,0%47,8%49,4%56,6%61,7%53,9%49,2%63,6%
umowa o pracę35,7%29,0%45,6%43,1%49,3%55,2%49,8%45,2%60,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,7%1,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 924 zł1 763 zł2 535 zł2 722 zł3 021 zł3 461 zł4 513 zł3 766 zł5 753 zł
w II roku2 523 zł2 740 zł3 645 zł3 778 zł3 499 zł5 027 zł5 290 zł5 681 zł
w III roku3 120 zł2 971 zł4 215 zł4 014 zł4 968 zł5 522 zł6 878 zł
w IV roku4 106 zł3 838 zł3 997 zł5 529 zł5 328 zł7 109 zł
w V roku4 540 zł4 597 zł4 847 zł5 590 zł6 357 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 996 zł1 936 zł2 674 zł2 869 zł3 034 zł3 726 zł4 872 zł4 315 zł5 726 zł
w II roku2 644 zł2 766 zł3 655 zł4 000 zł3 555 zł5 355 zł5 530 zł6 436 zł
w III roku3 082 zł3 284 zł4 275 zł4 049 zł4 800 zł5 430 zł6 712 zł
w IV roku3 889 zł3 945 zł4 014 zł5 050 zł5 102 zł6 521 zł
w V roku4 259 zł4 395 zł4 724 zł4 913 zł6 392 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Położnictwo - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,460,620,620,640,690,800,600,81
w II roku0,670,680,820,810,690,900,850,77
w III roku0,780,670,870,790,890,910,98
w IV roku0,940,800,770,980,861,05
w V roku0,930,910,850,900,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMW, Położnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności