aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
język polski
Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 150 punktów w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych, przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów, pozostałe kierunki – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.rekrutacja.umed.wroc.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Ratownictwo medyczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.umed.wroc.pl

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Ratownik medyczny
Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego.
Specjalista do spraw ratownictwa medycznego
Samodzielnie udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego;
nadzoruje i koordynuje działania ratowników medycznych;
wykonuje zabiegi w karetkach i stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych i innych placówkach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201415
rok 201550
rok 201636
rok 201739
rok 201830
rok 201935
rok 202016
rok 202116
rok 202235
Liczba absolwentów
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201563,3%
absolwenci z roku 201669,4%
absolwenci z roku 201779,5%
absolwenci z roku 201870,0%
absolwenci z roku 201968,6%
absolwenci z roku 202081,2%
absolwenci z roku 202193,8%
absolwenci z roku 202277,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201555,7%22,2%
absolwenci z roku 201655,6%41,7%
absolwenci z roku 201771,8%33,3%
absolwenci z roku 201856,7%36,7%
absolwenci z roku 201951,4%25,7%
absolwenci z roku 202031,2%12,5%
absolwenci z roku 202168,8%37,5%
absolwenci z roku 202251,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,1%4,6%2,8%4,5%0,0%1,4%0,0%1,0%1,0%
w II roku0,0%2,3%0,0%2,4%0,0%1,0%1,0%0,0%
w III roku5,6%0,2%0,7%0,4%0,6%0,5%0,0%
w IV roku0,0%0,3%0,0%2,4%0,0%0,2%
w V roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,430,250,600,000,400,000,240,30
w II roku0,000,170,000,470,000,070,150,00
w III roku0,810,020,040,070,210,100,00
w IV roku0,000,030,000,880,000,05
w V roku0,000,000,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,9317,83
absolwenci z roku 20157,7314,11
absolwenci z roku 20169,0312,43
absolwenci z roku 20177,9715,26
absolwenci z roku 201812,0319,08
absolwenci z roku 20198,5211,63
absolwenci z roku 20208,5014,08
absolwenci z roku 20215,875,77
absolwenci z roku 20223,924,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201446,7%33,3%6,7%
abs. z roku 201584,5%60,9%16,0%
abs. z roku 201663,9%47,2%8,3%
abs. z roku 201776,9%51,3%20,5%
abs. z roku 201863,3%40,0%23,3%
abs. z roku 201974,3%54,3%20,0%
abs. z roku 202068,8%43,8%18,8%
abs. z roku 202181,2%68,8%0,0%
abs. z roku 202268,6%60,0%5,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca22,8%52,6%40,3%56,8%46,1%64,8%58,9%60,4%50,7%
umowa o pracę16,1%33,1%24,3%32,3%24,7%45,0%33,3%53,6%39,8%
samo­zatrudnienie0,6%11,3%6,0%13,2%16,1%17,4%16,7%0,0%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 517 zł1 604 zł1 678 zł2 356 zł2 823 zł3 974 zł5 751 zł5 525 zł5 096 zł
w II roku2 483 zł2 669 zł2 628 zł3 272 zł4 106 zł6 862 zł5 102 zł7 130 zł
w III roku3 014 zł3 351 zł3 441 zł4 111 zł7 823 zł6 546 zł6 387 zł
w IV roku3 609 zł3 609 zł4 093 zł5 815 zł6 690 zł7 022 zł
w V roku3 926 zł4 224 zł5 514 zł6 330 zł7 749 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 784 zł1 736 zł1 903 zł2 742 zł3 126 zł4 088 zł6 396 zł5 713 zł5 124 zł
w II roku2 394 zł2 674 zł2 804 zł3 300 zł4 292 zł7 488 zł5 769 zł7 598 zł
w III roku2 898 zł3 504 zł3 659 zł4 038 zł7 490 zł7 180 zł5 977 zł
w IV roku3 565 zł3 741 zł4 180 zł5 882 zł6 840 zł7 423 zł
w V roku4 537 zł4 226 zł5 497 zł6 308 zł7 781 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - UMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,390,400,410,530,570,791,000,880,72
w II roku0,630,630,610,710,751,270,790,99
w III roku0,720,760,740,821,341,070,85
w IV roku0,780,750,821,061,071,00
w V roku0,800,851,031,061,11
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMW, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności