aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biotechnologia medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
kandydat.sum.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
sum.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biotechnologia medyczna

Przykłady zawodów

Biotechnolog
Kieruje przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a także wytwarzania z nich produktów użytkowych; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów procesowych oraz w projektowaniu, rozwoju i modernizacji zakładów biotechnologicznych.
Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201429
rok 201530
rok 201631
rok 201731
rok 201842
rok 201931
rok 202031
rok 202130
rok 202226
Liczba absolwentów
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,7%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201996,8%
absolwenci z roku 202096,8%
absolwenci z roku 202190,0%
absolwenci z roku 202296,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,3%86,7%
absolwenci z roku 2016100,0%90,3%
absolwenci z roku 201793,5%71,0%
absolwenci z roku 201890,5%85,7%
absolwenci z roku 201993,5%90,3%
absolwenci z roku 202093,5%90,3%
absolwenci z roku 202180,0%60,0%
absolwenci z roku 202284,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%2,2%0,8%0,0%0,8%0,3%1,9%0,0%0,0%
w II roku0,3%0,6%0,8%0,0%0,0%0,0%3,2%0,0%
w III roku2,6%3,6%8,9%0,5%1,8%1,9%4,3%
w IV roku1,7%1,9%0,8%3,0%1,2%0,5%
w V roku0,3%3,9%0,8%1,3%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,210,120,000,180,080,320,000,00
w II roku0,030,070,230,000,000,000,600,00
w III roku0,390,501,500,170,600,331,06
w IV roku0,440,370,280,580,190,17
w V roku0,050,800,110,250,34
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201429,2134,24
absolwenci z roku 201525,7628,79
absolwenci z roku 201628,2429,37
absolwenci z roku 201725,1927,17
absolwenci z roku 201820,0721,53
absolwenci z roku 201916,1816,69
absolwenci z roku 202020,6523,23
absolwenci z roku 202115,8415,19
absolwenci z roku 20223,003,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 20146,9%3,4%3,4%
abs. z roku 201510,0%6,7%3,3%
abs. z roku 20160,0%0,0%0,0%
abs. z roku 201719,4%12,9%0,0%
abs. z roku 201833,3%26,2%2,4%
abs. z roku 201935,5%32,3%0,0%
abs. z roku 202019,4%9,7%3,2%
abs. z roku 202130,0%26,7%0,0%
abs. z roku 202215,4%15,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca4,9%5,3%0,0%12,4%19,2%29,8%8,9%15,6%14,7%
umowa o pracę0,9%4,4%0,0%8,6%14,9%27,4%4,3%14,7%14,1%
samo­zatrudnienie3,4%0,8%0,0%0,0%1,0%0,0%3,2%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 760 zł1 484 zł2 280 zł1 620 zł2 052 zł3 494 zł
w II roku1 653 zł1 591 zł941 zł1 544 zł2 150 zł2 722 zł2 113 zł2 845 zł
w III roku2 029 zł2 617 zł2 625 zł2 605 zł3 299 zł4 165 zł4 665 zł
w IV roku2 788 zł3 758 zł3 711 zł3 165 zł4 882 zł4 938 zł
w V roku3 228 zł4 093 zł4 377 zł4 365 zł5 519 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 890 zł1 922 zł2 098 zł2 123 zł1 943 zł3 713 zł
w II roku2 347 zł1 388 zł1 315 zł2 408 zł2 657 zł2 432 zł3 333 zł
w III roku2 255 zł2 975 zł2 852 zł2 804 zł3 450 zł4 208 zł4 614 zł
w IV roku2 723 zł3 779 zł3 689 zł3 333 zł4 853 zł4 996 zł
w V roku3 745 zł4 489 zł4 838 zł4 774 zł5 781 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - SUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,410,310,460,310,360,56
w II roku0,430,380,230,340,420,510,340,44
w III roku0,470,620,560,520,620,700,70
w IV roku0,610,830,740,600,830,72
w V roku0,680,840,790,730,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SUM, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności