aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
kandydat.sum.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka medyczna
Analityka medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-10-10
Strona www uczelni:
sum.edu.pl

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201453
rok 201545
rok 201662
rok 201756
rok 201867
rok 201963
rok 202090
rok 202177
Liczba absolwentów
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201511,1%
absolwenci z roku 201611,3%
absolwenci z roku 201716,1%
absolwenci z roku 201813,4%
absolwenci z roku 201911,1%
absolwenci z roku 202012,2%
absolwenci z roku 20215,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku10,2%8,3%2,2%2,1%1,9%2,0%1,7%0,9%
w II roku0,5%3,9%1,6%0,3%0,0%0,7%1,1%
w III roku0,0%1,5%2,2%0,0%0,2%0,1%
w IV roku1,1%0,0%0,8%0,0%0,7%
w V roku0,8%0,0%0,8%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,010,890,280,360,390,380,260,18
w II roku0,050,390,220,050,000,080,18
w III roku0,000,190,340,000,020,03
w IV roku0,380,000,220,000,13
w V roku0,140,000,300,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,274,83
absolwenci z roku 20153,804,76
absolwenci z roku 20162,382,95
absolwenci z roku 20171,612,57
absolwenci z roku 20181,392,74
absolwenci z roku 20192,432,87
absolwenci z roku 20201,312,46
absolwenci z roku 20211,471,99
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201498,1%92,5%0,0%
abs. z roku 201595,6%91,1%4,4%
abs. z roku 201696,8%96,8%0,0%
abs. z roku 2017100,0%98,2%0,0%
abs. z roku 201898,5%94,0%4,5%
abs. z roku 201995,2%92,1%6,3%
abs. z roku 202096,7%94,4%1,1%
abs. z roku 202196,1%93,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca84,4%83,7%84,8%92,3%92,3%86,8%91,5%89,3%
umowa o pracę68,7%74,6%80,1%85,4%85,4%80,7%84,6%84,5%
samo­zatrudnienie0,0%1,5%0,0%0,0%3,1%3,0%0,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 921 zł1 998 zł2 438 zł2 666 zł3 067 zł3 027 zł5 078 zł4 515 zł
w II roku2 780 zł2 467 zł3 475 zł3 678 zł4 054 zł5 016 zł6 193 zł
w III roku3 213 zł3 056 zł4 392 zł4 071 zł5 536 zł5 782 zł
w IV roku3 868 zł3 716 zł4 573 zł5 038 zł6 176 zł
w V roku4 406 zł3 807 zł5 730 zł5 267 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 012 zł2 038 zł2 414 zł2 725 zł3 058 zł3 151 zł4 354 zł4 557 zł
w II roku2 762 zł2 502 zł3 282 zł3 528 zł3 874 zł4 925 zł5 475 zł
w III roku3 187 zł2 913 zł3 859 zł3 946 zł5 133 zł5 594 zł
w IV roku3 775 zł3 492 zł4 089 zł4 853 zł5 734 zł
w V roku4 141 zł3 533 zł4 894 zł5 129 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka medyczna - SUM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,500,530,610,630,680,620,970,78
w II roku0,690,620,800,800,830,961,07
w III roku0,760,700,930,831,051,00
w IV roku0,860,800,900,961,04
w V roku0,900,791,070,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SUM, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności