aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kosmetologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
matematyka

Brak oceny z przedmiotu zdawanego na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale oznacza otrzymanie 0 punktów z tego przedmiotu.

Przelicznik punktów*

  • poziom podstawowy – 1% = 1 pkt
  • poziom rozszerzony – 1% = 2 pkt

*zasady te nie dotyczą kierunków: biotechnologia i elektroradiologia

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.umed.lodz.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-01-13

Aktualnie wzrasta poziom życia oraz samoświadomości społecznej dotyczącej zdrowego trybu życia, wzrasta więc tym samym zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomogą zadbać o samego siebie.

Kosmetologia jest interdyscyplinarną, bardzo obszerną dziedziną wiedzy medycznej. Zajmuje się profilaktyką chorób skóry i zmian skórnych oraz przedwczesnego pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia, a także zagadnieniami związanymi z zabiegami upiększającymi, składem i właściwościami preparatów kosmetycznych.

Kosmetolog to specjalista w zakresie ochrony, korekty lub przywracania urody ciała. Posiadając przygotowanie medyczne, potrafi szybko i bezbłędnie ocenić stan skóry i zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości.

Program studiów kosmetologicznych obejmuje: podstawowe wiadomości z zakresu medycyny (anatomię, fizjologię, biochemię, chemię kosmetyczną); wiedzę z konkretnych dziedzin medycznych (dermatologii, alergologii, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej); wiedzę specjalistyczną (kosmetologia, higiena, receptura kosmetyku, estetyka i makijaż); elementy innych dyscyplin - etyki zawodowej, ratownictwa, zdrowia publicznego czy dietetyki; a także technologię produkcji kosmetycznej, homeopatię, aromaterapię i wiele innych dziedzin.

Kandydat powinien posiadać ponadto zdolności manualne, wyczucie piękna i estetyki, a także umiejętność łatwego komunikowania się.

Absolwent posiada szerokie kompetencje w zakresie pielęgnacji urody i opóźniania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego planowania i prawidłowego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
Strona www uczelni:
umed.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kosmetologia UM w Łodzi

Przykłady zawodów

Kosmetolog
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201448
rok 201528
rok 201629
rok 201736
rok 201825
rok 201933
rok 202031
rok 202147
Liczba absolwentów
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,9%
absolwenci z roku 201693,1%
absolwenci z roku 201797,2%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201990,9%
absolwenci z roku 202087,1%
absolwenci z roku 202187,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,3%85,7%
absolwenci z roku 201689,7%82,8%
absolwenci z roku 201794,4%88,9%
absolwenci z roku 201884,0%80,0%
absolwenci z roku 201981,8%72,7%
absolwenci z roku 202077,4%61,3%
absolwenci z roku 202180,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,4%1,2%2,6%0,5%0,3%3,0%0,8%2,1%
w II roku2,8%6,0%0,9%1,9%0,0%2,3%0,0%
w III roku7,6%11,6%7,2%8,1%3,0%1,0%
w IV roku6,8%6,5%7,5%3,7%1,0%
w V roku4,7%9,2%10,1%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,200,130,180,070,060,650,120,45
w II roku0,420,760,120,580,000,420,00
w III roku1,261,541,191,680,510,33
w IV roku1,421,171,540,850,19
w V roku1,311,791,700,26
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,7521,61
absolwenci z roku 201524,1125,56
absolwenci z roku 201620,7827,78
absolwenci z roku 201720,6526,42
absolwenci z roku 201812,4228,52
absolwenci z roku 20196,0021,33
absolwenci z roku 202015,3717,38
absolwenci z roku 20214,895,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201447,9%37,5%8,3%
abs. z roku 201521,4%14,3%0,0%
abs. z roku 201620,7%10,3%0,0%
abs. z roku 201725,0%16,7%2,8%
abs. z roku 201860,0%8,0%0,0%
abs. z roku 201978,8%21,2%3,0%
abs. z roku 202025,8%16,1%6,5%
abs. z roku 202134,0%21,3%2,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca33,9%15,2%11,2%17,6%23,3%32,6%15,3%17,7%
umowa o pracę24,0%13,4%7,8%10,6%5,0%14,4%7,3%14,0%
samo­zatrudnienie7,3%0,0%0,0%1,9%0,0%2,5%4,0%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 665 zł1 836 zł1 003 zł1 199 zł1 079 zł1 540 zł2 302 zł2 767 zł
w II roku2 058 zł2 265 zł1 215 zł1 319 zł1 528 zł1 735 zł2 461 zł
w III roku1 931 zł2 356 zł2 033 zł1 934 zł2 238 zł3 042 zł
w IV roku2 339 zł3 292 zł2 761 zł3 164 zł3 091 zł
w V roku3 239 zł4 148 zł3 340 zł3 392 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 638 zł2 347 zł1 311 zł1 930 zł1 878 zł2 287 zł3 302 zł
w II roku2 156 zł3 017 zł1 920 zł1 593 zł1 482 zł1 897 zł3 184 zł
w III roku2 412 zł2 471 zł2 337 zł2 506 zł2 435 zł3 386 zł
w IV roku2 685 zł3 241 zł3 039 zł3 337 zł3 024 zł
w V roku3 148 zł4 415 zł3 372 zł3 413 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UM w Łodzi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,450,250,270,250,320,420,44
w II roku0,520,520,280,260,320,320,43
w III roku0,490,530,430,380,420,49
w IV roku0,550,710,560,580,53
w V roku0,690,810,640,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UM w Łodzi, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności