aplikacja Matura google play app store

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2009-02-19
Strona www uczelni:
www.amuz.bydgoszcz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej AMuz

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201411
rok 201511
rok 201610
rok 201910
rok 202011
Liczba absolwentów
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,9%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201990,0%
absolwenci z roku 202090,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,9%81,8%
absolwenci z roku 201690,0%70,0%
absolwenci z roku 201990,0%90,0%
absolwenci z roku 202081,8%63,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
w I roku1,5%3,8%0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%2,5%2,5%0,0%
w IV roku0,8%0,0%0,8%3,3%
w V roku0,0%3,8%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,100,280,000,000,00
w II roku0,000,000,000,000,00
w III roku0,000,000,260,690,00
w IV roku0,100,000,250,77
w V roku0,001,090,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,5726,29
absolwenci z roku 201523,2725,82
absolwenci z roku 201614,4025,30
absolwenci z roku 201917,4418,71
absolwenci z roku 202010,5514,09
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,2%9,1%0,0%
abs. z roku 201527,3%18,2%0,0%
abs. z roku 201650,0%30,0%20,0%
abs. z roku 201930,0%20,0%0,0%
abs. z roku 202054,5%45,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca11,4%15,9%39,2%28,3%43,9%
umowa o pracę9,1%11,4%28,3%18,3%40,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%9,2%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku1 310 zł1 903 zł1 586 zł2 404 zł
w II roku1 846 zł2 467 zł2 627 zł3 119 zł
w III roku2 426 zł2 433 zł3 569 zł3 366 zł5 078 zł
w IV roku2 536 zł2 829 zł3 715 zł4 805 zł
w V roku3 169 zł2 288 zł3 546 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku2 219 zł2 368 zł
w II roku1 932 zł2 791 zł3 222 zł2 651 zł
w III roku2 038 zł2 349 zł3 255 zł3 073 zł4 303 zł
w IV roku2 156 zł2 719 zł3 591 zł4 149 zł
w V roku2 771 zł2 235 zł3 559 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,380,510,330,41
w II roku0,550,590,500,51
w III roku0,630,610,840,580,74
w IV roku0,660,620,790,73
w V roku0,730,480,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności