aplikacja Matura google play app store

Kierunek Wokalistyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Wokalistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2024-05-22

Strona www uczelni:
www.amuz.bydgoszcz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Wokalistyka AMuz

Przykłady zawodów

Wokalista
Wykonuje głosem utwory muzyczne, solo lub jako członek zespołu wokalnego i wokalno-instrumentalnego, podczas przedsięwzięć artystycznych prezentowanych publicznie lub rejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201417
rok 201520
rok 201617
rok 201711
rok 201816
rok 201913
rok 202015
rok 202114
rok 202217
Liczba absolwentów
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%
absolwenci z roku 201682,4%
absolwenci z roku 201781,8%
absolwenci z roku 201893,8%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202093,3%
absolwenci z roku 202178,6%
absolwenci z roku 202270,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%80,0%
absolwenci z roku 201676,5%58,8%
absolwenci z roku 201772,7%63,6%
absolwenci z roku 201893,8%62,5%
absolwenci z roku 2019100,0%46,2%
absolwenci z roku 202073,3%60,0%
absolwenci z roku 202171,4%21,4%
absolwenci z roku 202270,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%4,6%0,0%1,5%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%
w II roku3,9%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%3,9%0,0%
w III roku2,5%0,0%0,0%3,0%0,5%3,8%5,6%
w IV roku1,5%5,0%8,8%3,8%0,5%3,2%
w V roku2,9%4,2%9,3%0,0%2,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,330,000,240,000,000,000,000,14
w II roku0,600,000,000,000,000,000,770,00
w III roku0,320,000,000,670,280,981,59
w IV roku0,310,802,520,730,050,64
w V roku0,280,682,700,000,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,8625,71
absolwenci z roku 201522,0028,86
absolwenci z roku 201626,4031,38
absolwenci z roku 201718,2025,00
absolwenci z roku 201816,7325,23
absolwenci z roku 201917,6421,00
absolwenci z roku 202012,9216,91
absolwenci z roku 20216,2212,67
absolwenci z roku 20223,003,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201441,2%35,3%0,0%
abs. z roku 201525,0%15,0%5,0%
abs. z roku 20165,9%5,9%0,0%
abs. z roku 201736,4%27,3%0,0%
abs. z roku 201850,0%18,8%0,0%
abs. z roku 201923,1%15,4%0,0%
abs. z roku 202046,7%33,3%0,0%
abs. z roku 202150,0%14,3%14,3%
abs. z roku 202235,3%29,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca27,5%21,2%5,9%26,5%35,4%16,7%26,7%35,7%22,5%
umowa o pracę24,5%15,0%5,9%16,7%10,4%14,7%23,3%11,3%19,1%
samo­zatrudnienie0,0%5,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%9,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 358 zł2 748 zł1 768 zł1 924 zł1 165 zł1 052 zł1 681 zł2 905 zł
w II roku2 707 zł1 748 zł2 018 zł836 zł2 437 zł2 041 zł1 621 zł2 465 zł
w III roku1 967 zł1 966 zł2 797 zł884 zł2 922 zł2 648 zł3 515 zł
w IV roku2 494 zł2 189 zł3 413 zł1 418 zł3 719 zł3 499 zł
w V roku3 041 zł2 981 zł3 943 zł2 605 zł5 618 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 572 zł3 412 zł2 103 zł3 095 zł1 531 zł2 938 zł
w II roku2 667 zł2 040 zł1 271 zł3 483 zł2 285 zł2 085 zł3 200 zł
w III roku2 280 zł2 323 zł3 777 zł1 837 zł3 287 zł3 106 zł3 620 zł
w IV roku2 288 zł2 697 zł4 339 zł2 304 zł4 019 zł3 353 zł
w V roku3 139 zł3 328 zł4 263 zł3 588 zł5 770 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,640,820,400,420,230,190,270,42
w II roku0,710,470,440,200,500,380,270,35
w III roku0,490,470,620,190,550,470,52
w IV roku0,600,480,710,300,630,55
w V roku0,700,630,750,480,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności