aplikacja Matura google play app store

Kierunek Instrumentalistyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Instrumentalistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-07-13
Strona www uczelni:
www.amuz.bydgoszcz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Instrumentalistyka AMuz

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201453
rok 201544
rok 201657
rok 201746
rok 201848
rok 201937
rok 202056
rok 202142
rok 202246
Liczba absolwentów
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201691,2%
absolwenci z roku 201791,3%
absolwenci z roku 201893,8%
absolwenci z roku 201994,6%
absolwenci z roku 202091,1%
absolwenci z roku 202188,1%
absolwenci z roku 202287,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%93,2%
absolwenci z roku 201687,7%68,4%
absolwenci z roku 201791,3%84,8%
absolwenci z roku 201893,8%79,2%
absolwenci z roku 201991,9%81,1%
absolwenci z roku 202085,7%73,2%
absolwenci z roku 202181,0%52,4%
absolwenci z roku 202287,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,3%0,0%0,0%0,2%0,0%1,1%0,3%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku3,6%0,8%1,6%1,8%5,2%0,2%3,1%
w IV roku1,9%1,1%3,4%6,5%2,3%1,4%
w V roku0,5%1,7%4,1%3,1%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,030,000,000,020,000,140,040,000,00
w II roku0,000,000,080,000,000,000,000,00
w III roku0,510,130,290,300,780,060,67
w IV roku0,400,260,660,840,410,45
w V roku0,070,570,920,550,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,0723,68
absolwenci z roku 201524,2124,62
absolwenci z roku 201625,0727,29
absolwenci z roku 201715,6220,24
absolwenci z roku 201826,0031,12
absolwenci z roku 201919,6119,30
absolwenci z roku 202015,2019,55
absolwenci z roku 20219,3913,29
absolwenci z roku 20223,004,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201415,1%15,1%0,0%
abs. z roku 201527,3%20,5%2,3%
abs. z roku 201614,0%12,3%0,0%
abs. z roku 201745,7%34,8%2,2%
abs. z roku 201820,8%10,4%2,1%
abs. z roku 201937,8%32,4%0,0%
abs. z roku 202039,3%25,0%5,4%
abs. z roku 202140,5%23,8%2,4%
abs. z roku 202239,1%28,3%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca12,7%15,5%9,2%26,8%11,3%25,0%25,0%30,8%30,1%
umowa o pracę12,7%11,6%7,2%23,0%6,6%19,1%14,0%20,4%22,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,4%0,0%0,7%2,1%0,0%3,9%2,4%2,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 901 zł1 422 zł1 198 zł2 154 zł1 382 zł1 680 zł2 871 zł2 935 zł3 938 zł
w II roku1 598 zł2 058 zł1 797 zł2 958 zł2 003 zł2 402 zł3 182 zł4 300 zł
w III roku2 201 zł2 213 zł2 495 zł3 330 zł2 077 zł3 213 zł4 568 zł
w IV roku2 577 zł3 214 zł3 399 zł4 024 zł3 216 zł4 255 zł
w V roku3 173 zł3 156 zł3 763 zł4 545 zł3 719 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 901 zł1 298 zł1 384 zł2 649 zł1 857 zł1 916 zł3 606 zł3 929 zł4 459 zł
w II roku1 650 zł1 842 zł2 206 zł3 141 zł2 272 zł2 576 zł4 385 zł4 637 zł
w III roku2 373 zł2 281 zł2 927 zł3 728 zł2 674 zł3 178 zł5 651 zł
w IV roku2 764 zł3 548 zł3 778 zł4 276 zł3 464 zł4 685 zł
w V roku3 288 zł3 676 zł4 199 zł4 796 zł4 270 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,380,290,460,290,360,460,460,58
w II roku0,440,510,420,620,390,460,480,62
w III roku0,550,500,540,660,360,560,65
w IV roku0,600,670,690,750,520,65
w V roku0,690,620,710,760,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AMuz, Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności