aplikacja Matura google play app store

Kierunek Jazz i muzyka estradowa

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Jazz i muzyka estradowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-01-13
Strona www uczelni:
www.amuz.bydgoszcz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Jazz i muzyka estradowa AMuz

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201415
rok 201610
rok 201715
rok 201916
rok 202011
rok 202220
Liczba absolwentów
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201786,7%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202081,8%
absolwenci z roku 202285,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2016100,0%40,0%
absolwenci z roku 201780,0%73,3%
absolwenci z roku 2019100,0%87,5%
absolwenci z roku 202081,8%54,5%
absolwenci z roku 202285,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%1,7%0,0%0,0%1,2%
w II roku0,0%1,7%1,1%0,0%0,0%
w III roku6,7%18,3%5,0%6,8%0,0%
w IV roku7,2%16,7%3,9%4,7%
w V roku0,0%10,8%1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,000,000,330,000,000,17
w II roku0,000,240,230,000,00
w III roku0,773,201,231,370,00
w IV roku0,842,171,271,49
w V roku0,001,320,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,4328,62
absolwenci z roku 201630,6028,00
absolwenci z roku 201719,2124,78
absolwenci z roku 201922,5624,10
absolwenci z roku 202013,6021,88
absolwenci z roku 20226,006,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%6,7%0,0%
abs. z roku 201620,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201733,3%20,0%13,3%
abs. z roku 201925,0%18,8%0,0%
abs. z roku 202045,5%27,3%9,1%
abs. z roku 202245,0%25,0%15,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca20,0%10,8%26,1%18,2%40,2%36,2%
umowa o pracę2,2%10,8%13,3%11,5%18,9%20,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%11,7%0,0%8,3%11,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku636 zł1 579 zł1 282 zł1 925 zł2 938 zł
w II roku831 zł1 335 zł1 973 zł2 701 zł
w III roku861 zł1 070 zł1 423 zł1 778 zł2 841 zł
w IV roku1 282 zł2 161 zł1 426 zł2 213 zł
w V roku1 717 zł3 024 zł1 889 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 858 zł1 336 zł2 517 zł2 617 zł
w II roku660 zł2 939 zł2 845 zł
w III roku1 170 zł865 zł2 251 zł2 697 zł2 965 zł
w IV roku2 034 zł2 282 zł2 151 zł3 077 zł
w V roku2 433 zł3 298 zł1 953 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,180,350,280,350,46
w II roku0,220,290,390,46
w III roku0,210,210,300,320,41
w IV roku0,290,430,270,35
w V roku0,370,590,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AMuz, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności