dlamaturzysty.info

Kierunek Wokalistyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 dostępne w informatorze: https://www.amuz.gda.pl/rekrutacja-2022-2023/informator-2022-2023,25
Dodatkowe informacje o kierunku Wokalistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-06
Strona www uczelni:
www.amuz.gda.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Wokalistyka AMuz

Przykłady zawodów

Wokalista
Wykonuje głosem utwory muzyczne, solo lub jako członek zespołu wokalnego i wokalno-instrumentalnego, podczas przedsięwzięć artystycznych prezentowanych publicznie lub rejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201418
rok 201533
rok 201721
rok 201917
Liczba absolwentów
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,4%
absolwenci z roku 201785,7%
absolwenci z roku 201994,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,6%61,1%
absolwenci z roku 201781,0%71,4%
absolwenci z roku 201988,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
w I roku1,4%4,4%0,0%0,0%
w II roku0,9%2,5%0,0%
w III roku1,9%1,6%6,3%
w IV roku3,2%0,2%
w V roku5,1%1,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,190,610,000,00
w II roku0,130,370,00
w III roku0,270,341,56
w IV roku0,640,03
w V roku1,770,23
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,3131,31
absolwenci z roku 201515,5326,89
absolwenci z roku 201715,6714,00
absolwenci z roku 20194,78
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,8%11,1%0,0%
abs. z roku 201550,4%25,0%3,9%
abs. z roku 201752,4%33,3%0,0%
abs. z roku 201941,2%11,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
jakakolwiek praca14,8%31,6%23,8%29,9%
umowa o pracę6,9%20,1%21,0%9,8%
samo­zatrudnienie0,0%1,6%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku1 256 zł1 932 zł970 zł1 484 zł
w II roku1 261 zł2 662 zł1 153 zł
w III roku1 346 zł2 720 zł1 862 zł
w IV roku2 477 zł3 593 zł
w V roku2 972 zł4 046 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku3 048 zł1 279 zł
w II roku3 520 zł1 731 zł
w III roku3 071 zł3 263 zł2 046 zł
w IV roku3 049 zł4 282 zł
w V roku3 617 zł4 728 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,270,480,230,26
w II roku0,290,640,24
w III roku0,320,590,37
w IV roku0,570,71
w V roku0,590,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
AMuz, Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności