aplikacja Matura google play app store

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski

Przyjęcie na studia następuje na podstawie: wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu wstępnego.

Wymagane wyniki egzaminu maturalnego na studiach I stopnia dla kandydatów z „nową maturą”: uzyskanie co najmniej 30% punktów z części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-06-10
Strona www uczelni:
www.amuz.wroc.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej AMuz

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201415
rok 201513
rok 201612
rok 201715
rok 201810
rok 201912
rok 202010
rok 202112
Liczba absolwentów
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,9%
absolwenci z roku 201691,7%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201983,3%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202183,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,2%69,2%
absolwenci z roku 201691,7%50,0%
absolwenci z roku 201793,3%66,7%
absolwenci z roku 2018100,0%60,0%
absolwenci z roku 201983,3%33,3%
absolwenci z roku 202090,0%0,0%
absolwenci z roku 202133,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,7%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%3,2%0,0%0,6%4,2%0,0%
w IV roku0,6%4,5%0,0%3,9%7,5%
w V roku1,1%2,6%2,1%1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,090,000,000,000,000,000,000,21
w II roku0,000,000,000,000,000,000,00
w III roku0,000,480,000,090,370,00
w IV roku0,080,780,000,831,53
w V roku0,180,750,810,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,8722,79
absolwenci z roku 201521,1522,54
absolwenci z roku 201617,0914,56
absolwenci z roku 201720,4325,08
absolwenci z roku 201813,3019,89
absolwenci z roku 201912,1816,75
absolwenci z roku 20208,578,17
absolwenci z roku 20213,203,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%26,7%0,0%
abs. z roku 201530,8%30,8%0,0%
abs. z roku 201633,3%25,0%0,0%
abs. z roku 201726,7%13,3%0,0%
abs. z roku 201860,0%30,0%20,0%
abs. z roku 201950,0%33,3%0,0%
abs. z roku 202050,0%40,0%0,0%
abs. z roku 202141,7%41,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca17,8%25,0%22,9%11,7%32,5%27,1%39,2%32,6%
umowa o pracę14,4%18,6%16,7%8,9%25,0%18,1%30,0%32,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%5,8%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 160 zł1 842 zł1 694 zł375 zł1 317 zł952 zł1 945 zł2 728 zł
w II roku1 581 zł2 372 zł1 795 zł1 265 zł2 525 zł2 181 zł2 264 zł
w III roku2 019 zł3 378 zł2 572 zł1 640 zł4 288 zł3 359 zł
w IV roku2 878 zł2 498 zł3 146 zł2 358 zł5 052 zł
w V roku3 418 zł3 307 zł2 712 zł2 991 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku924 zł2 050 zł2 093 zł1 829 zł1 365 zł1 722 zł2 728 zł
w II roku1 446 zł2 320 zł2 018 zł1 087 zł2 859 zł2 953 zł2 714 zł
w III roku2 135 zł3 659 zł2 660 zł1 779 zł4 407 zł3 932 zł
w IV roku2 615 zł2 752 zł3 242 zł2 183 zł4 456 zł
w V roku3 366 zł3 798 zł3 157 zł3 453 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,270,400,380,090,260,190,320,42
w II roku0,380,520,380,270,510,410,36
w III roku0,460,770,510,320,760,52
w IV roku0,620,540,610,410,82
w V roku0,720,620,500,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AMuz, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności